Afbeelding
(foto: Pixabay)

Bizaristan?

Ingezonden 293 keer gelezen

Donderdag 19 januari het gemeentehuis bezocht met als doel het ontwerp-bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan (Beth-San) in te zien. Het ging mij vooral om het parkeren. Bij de vorige bouw is dat niet goed gegaan.

Ik kreeg een rapport van circa 80 pagina’s. Die heb ik doorgebladerd en her en der wat gelezen. Alles overziend, begrijp ik waarom er in Nederland nog nauwelijks gebouwd wordt. Het mes moet in de veel te lange procedures en de te hoge eisen. 

Wie kan mij uitleggen dat dit woningbouwproject getoetst moet worden aan de ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland met zijn ruim 2 miljoen inwoners? Hoe kan dit project van 70 woninkjes in een ‘durp’ in het Groene Hart invloed hebben op de bereikbaarheid van de provincie? Dat is schieten met ’n kanon op ’n mug.

Nog een voorbeeld. Ietwat hilarisch. In de begrippenlijst kwam ik ook het begrip ‘sekswerker’ tegen. Nu niet het eerste waaraan je denkt bij Beth-San. Beperk je tot de van toepassing zijn-de begrippen. En doe dat in begrijpelijke taal.

Er zitten mijns inziens ook overbodige onderzoeken in (geluidshinder van de Moerkapelse Zijde; effect bedrijventerrein (aan de andere kant van het dorp)). Die overkill aan onderzoeken levert nogal eens alleen schijnzekerheid op, omdat de onderzoeksmethoden soms te wensen over laten (denk aan het beruchte stikstofkaartje van het RIVM).

Gelukkig staan er ook zinnige dingen in. Zoals de laatste bijlage. Daarin bepleit Cedrah een andere parkeernorm. Cedrah wijst op een vergelijkbaar project in Zwijndrecht. Er is ook een garantie ingebouwd: mocht het parkeren toch overlast bezorgen, dan kunnen er alsnog extra parkeerplaatsen aangelegd worden. 

Ook het achterwege blijven van onderzoek naar de grond is realistisch. Immers, die werd gebruikt als schapenweitje.

Samengevat: een ontwerpbestemmingsplan omvat maximaal 20 pagina’s. Wie – uit de gemeenteraad – bindt de kat deze bel aan?

M. Sinke,
Moerkapelle