Afbeelding

Opvang asielzoekers: een ander geluid

Ingezonden 854 keer gelezen

In Zuidplas houdt de opvang van asielzoekers de gemoederen flink bezig. In de gemeenteraad worden vele vergaderingen over de komst van een Regionale Opvang Locatie (de zgn. ROL) gehouden; er is een protesttocht geweest en op sociale media laten velen zich niet onbetuigd. Hoog tijd om te laten zien dat inwoners van Zuidplas ook tolerant zijn.

Even terug in de tijd.
Begin jaren 80 leefden wij in een misschien wel net zo onrustige, politiek instabiele tijd als nu. De ouderen onder ons weten nog goed van de Koude Oorlogsdreiging en de mogelijke inzet van kernwapens op ons continent. In Nieuwerkerk ontstond spontaan een groep mensen – onder wie wij – die zich zorgen maakte over de politiek-militaire situatie. Dat uitte zich onder meer door het voeren van vredelievende acties, zoals het houden van een stiltekring bij de Reigerhof.

Anno 2024 hebben we een oorlog in onze regio, de strijd tussen Palestijnen en Israe¨l en de problematiek van de vele asielzoekers die een beter leven proberen te vinden (onder andere) in Europa. Ook Zuidplas neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om (tijdelijke) huisvesting van deze mensen. De opvang van Oekrai¨ners is wat ons betreft een goed voorbeeld van de warme manier waarop onze lokale gemeenschap het oude bankgebouw in Nieuwerkerk geschikt maakte voor dit doel.
Hoe anders lijkt de bejegening van toekomstige statushouders en evident kansrijke asielzoekers in onze gemeente. Wij snappen best dat omwonenden zich overvallen voelen door de bestuursovereenkomst die het college van B&W met het COA heeft afgesloten voor de ROL-locatie aan de Zuidplasweg. Dat had ook anders gekund (en wellicht: gemoeten).

Wij willen niets afdoen aan de gevoelens van burgers die verontwaardigd zijn over de handelwijze van het college, maar wij pleiten voor een tolerante benadering van mensen die - gelet op hun vluchtmotieven - een warme en hartelijke Nieuwerkerkse samenleving verdienen.
Wij roepen raadsleden op zich sterk te maken voor de geplande ROL met maximaal 300 mensen aan de Zuidplasweg, en de verleiding te weerstaan alternatieven te bedenken die zullen leiden tot meer verzet en verder uitstel. Neem uw verantwoordelijkheid, gemeenteraad, en heb de durf te beslissen voor het voorliggende plan van het college. Laat Zuidplas tolerant zijn! Reacties zijn welkom op: zuidplastolerant@gmail.com.

Ad Uijtdewilligen, Annelies Legters, Bertus Verbeek, Jos Kroon,
Nieuwerkerk aan den IJssel

Een ingezonden brief mag maximaal 350 woorden bevatten en moet voorzien zijn van uw naam. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten. De redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, zowel in de printversie als op sociale media van Hart van Holland.