Afbeelding

Stop met Vijfde Dorp!

Ingezonden 526 keer gelezen

Met verbazing las ik in Hart van Holland van 20 maart dat de gemeenteraad nu pas twijfelt over het Vijfde Dorp en dat het vertrouwen in een goed financieel fundament ontbreekt. Ik volg nu al sinds 2000 de ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van het Vijfde Dorp. Gelukkig werden de eerste plannen gestopt door het uitbreken van de financiële crisis. Helaas vonden B&W en gemeenteraad het nodig om dit onzalige plan weer boven water te halen en het zelf als gemeente Zuidplas te gaan trekken.

Waarom? Ik ben nog niemand in Zuidplas tegengekomen die vóór het Vijfde Dorp is. Waarom kiest de gemeenteraad hier dan toch voor? Zij vertegenwoordigen en zijn gekozen door ons en zitten er niet voor hun eigen ego! Zij hebben de plicht zich als goede rentmeesters te gedragen en ons niet in een financiële afgrond te storten. Het gemeentehuis zit inmiddels voor 2/3 vol met projectleiders en adviesbureaus om het ‘Vijfde Dorp’ te realiseren en worden daar vorstelijk voor betaald. Gevolg: een gat van 8 miljoen. Het is net een groep meeuwen: ze komen aanvliegen, gaan op je dak zitten, eten je voer op, schijten je boeltje onder en vliegen weer weg. De inwoners van Zuidplas kunnen opdraaien voor de tekorten (leve de Woz-belasting)!
Ik begrijp dat de woningnood om oplossingen vraagt, maar doe dat door het bouwen aan de bestaande dorpen. Hiermee kunnen we ook de ‘Groene Parel’ nog echt een groene parel laten zijn in onze Zuidplas.

Als dan toch provincie of Rijk het Vijfde Dorp willen realiseren, laten die het dan ook betalen en niet de Zuidplasinwoners. Als je als (kleine) gemeente denkt dit te kunnen realiseren, trek je een te grote broek aan, ga je failliet en word je een artikel 12-gemeente. Waarschijnlijk haalt Zuidplas 2040 niet meer en wordt ze overgenomen door Rotterdam (ik hoor ze nu al lachen in Rotterdam). Ook in deze is het: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Paul van der Meer sr.,
Zevenhuizen

Van de redactie
Een ingezonden brief mag maximaal 350 woorden bevatten en moet voorzien zijn van uw naam. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten. De redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, zowel in de printversie als op sociale media van Hart van Holland.