Bestemmingsplannen Zuidplaspolder deels vernietigd door RvS
Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Edward Lich
Vijfde Dorp

Bestemmingsplannen Zuidplaspolder deels vernietigd door RvS

  •   keer gelezen   Juridisch

Den Haag - De gemeente Zuidplas is teruggefloten door de Raad van State. De bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2 zijn op belangrijke onderdelen vernietigd. Dat maakte de Raad deze week bekend. Het zijn zogeheten reparatieplannen die gelden voor een groot deel van het buitengebied van de gemeente.

Met deze bestemmingsplannen maakt de gemeente ruimte vrij voor grootschalige woningbouw in het Vijfde Dorp. De uitbreidings- en bouwmogelijkheden van de agrarische bedrijven werden ermee beperkt. Volgens tuindersorganisatie Glastuinbouw Nederland werden ze ‘op slot gezet’. Dat leidde tot veel bezwaren van agrariërs en de tuindersorganisatie.

De Raad van State geeft hen gelijk. De plannen zijn onder andere in strijd met provinciaal beleid, oordeelt de Raad. De provincie heeft een deel van het buitengebied aangewezen als ‘Glastuinbouwgebied in Westland-Oostland’. Het gaat om het gebied in de omgeving van de Bredeweg, de Noordelijke Dwarsweg, de Bierhoogtweg en de A12. In dat gebied zijn in principe alleen (glas)tuinbouwbedrijven toegestaan. Woningbouw dus niet. 

Niet te vroeg juichen
De gemeente heeft volgens de Raad onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de agrariërs. Ze moeten ontwikkelingsmogelijkheden hebben, want dat is ook de bedoeling van het provinciale beleid. De gemeente moet die ontwikkelingsmogelijkheden nu alsnog bieden of bekijken of kan worden afgeweken van het provinciale beleid.

De agrariërs moeten dus nog niet te vroeg juichen. Als de gemeente inderdaad met een goede reden kan afwijken van het provinciale beleid, dan worden de bedrijven misschien alsnog op slot gezet of wegbestemd. In dat geval zal het waarschijnlijk planschadeclaims regenen. Overigens schuiven gemeenten de rekeningen daarvoor meestal door naar de projectontwikkelaars. En uiteindelijk komen die dan terecht bij de kopers van de nieuwe woningen, die meer voor hun woning moeten betalen.

De gedeeltelijke vernietiging van de bestemmingsplannen is voor de gemeente een flinke tegenvaller. De gemeente is nu betrokken in een regionaal overleg met omliggende gemeenten en de provincie over de grootschalige woningbouwplannen. Daar is nu door de uitspraak van de Raad van State een puzzel bij gekomen.

Meer berichten