Logo hartvanzuidplas.nl
Tegeltjes met ChristenUnie/SGP-wijsheid voor aan de muur werden door Dagmar Ambachtsheer overhandigd aan drie wethouders.
Tegeltjes met ChristenUnie/SGP-wijsheid voor aan de muur werden door Dagmar Ambachtsheer overhandigd aan drie wethouders. (Foto: Willem-Jan Verdoes)

Wethouders vertrekken van laatste raad met tegeltjeswijsheid

  •   125 keer gelezen   Politiek

Zuidplas - Wethouders Daan de Haas, Jan Verbeek en Jan Willem Schuurman gingen in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces niet met lege handen naar huis. De drie kregen vorige week tegeltjes met tegeltjeswijsheid voor aan de muur, met daarop zeven speerpunten van de fractie van de ChristenUnie/SGP voor het sociaal domein.

Door Erik van Leeuwen

De ChristenUnie/SGP was één van die fracties die ruimschoots de tijd nam om de eigen visie op de beleidskaders sociaal domein 2020-2024 te ventileren. Ging het onlangs tijdens de zomernota vooral over de financiële kant (het enorme tekort en de lobby in Den Haag), in de raadsvergadering van woensdag 15 juli werd het inhoudelijke beleid onder de loep genomen. 

Op hoofdlijnen konden de fracties zich goed vinden in de aanpak voor de komende jaren, al waren er hier en daar wel wat verbeterpunten. De komende twee weken gaat het college alle aanbevelingen verwerken in een eindstuk, dat in september ter besluitvorming ligt.

230 aanbieders
De uiteenzetting van het beleid laat zien dat de organisatie rondom het sociaal domein, met beleidsterreinen Wmo, jeugdzorg, werk en inkomen, complexe materie is. Zo schrok Benno de Ruiter van het CDA van het enorme aantal aanbieders waarmee de gemeente te maken heeft bij de Wmo en jeugdzorg: 230.

Wethouder De Haas kon niet uitsluiten dat het er meer worden. “De gemeenteraad heeft bepaald dat er een keuzevrijheid voor de cliënt moet zijn. Dat betekent veel aanbieders. Bij sommige specialismen is er nog plek voor meer.”

'Supernanny'
De fracties van D66 en ChristenUnie/SGP vonden dat er meer aandacht moet komen voor ouderen. “De vergrijzing neemt snel toe in Zuidplas”, liet Chantal Bon-Van de Griek weten. De Haas zei dat het college bewust had gekozen voor thema’s en niet voor doelgroepen. Hij verzekerde dat er veel aandacht is voor ouderen de komende jaren. “We weten dat er heel veel op ons afkomt."

Een aantal fracties miste visie. “Het is weinig concreet”, vond Bon, en Jacques Bovens (PvdA/GroenLinks) sprak van ‘te abstract’. Ook het CDA miste een heldere kijk van het college. De Ruiter: “Het zijn wel veel kreten.” Die opmerking ontlokte Bon de vraag of het CDA het stuk wel besluitrijp vond. De Ruiter omzeilde het speldenprikje handig. “Een korte toelichting bij de thema’s kan geen kwaad. Dat hoeven geen zes kantjes te zijn.”

De Ruiter vindt dat het college nog meer moet inzetten op preventie. Hij gaf daarvoor ook wat suggesties. Zo kwam hij op de proppen met een ‘supernanny’; spoedhulp bij de opvoeding. Ook vond hij dat het college eens goed moet kijken naar uitbreiding van het aantal jongerenwerkers in Zuidplas. Hij pleitte voor minimaal één fulltime jongerenwerker per dorp. “Soms moet je durven te investeren.”

Jeugdhulp op school
Wethouder Jan Verbeek antwoordde dat het Centrum voor Jeugd en Gezin al goed en veel werk verzet en dat er opvoedcursussen worden gegeven. Meer jongerenwerkers vindt hij niet nodig. “De jongerenwerkers doen uitstekend werk in combinatie met de jeugdpolitie en de boa’s.”

Hij erkende het belang van preventie. “Daarom starten we na de zomervakantie met een pilot op de nieuwe school in het Koningskwartier in Zevenhuizen. Daar vindt jeugdhulp meteen op school plaats. Ik heb daarover gesproken met alle besturen en directeuren van de scholen in Zuidplas. Iedereen is er enthousiast over.”

Meer berichten