Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Het Raadhuisplein in Nieuwerkerk.&nbsp;</p>

Het Raadhuisplein in Nieuwerkerk. 

Vergaderen op de manier van de oude Grieken

  •   keer gelezen   Politiek

Zuidplas - Een deel van de gemeenteraad staat niet afwijzend tegenover een idee van Nieuw Elan Zuidplas om eenmalig een raadsvergadering op het Raadhuisplein te houden. “Het is de raad op straat pur sang”, aldus fractievoorzitter Paul van Drenth.

Erik van Leeuwen

Een werkgroep in de raad, onder leiding van voorzitter Chantal Bon-van de Griek (D66), boog zich de afgelopen twee jaar over hoe de lokale democratie kan worden opgefrist. Met een aantal speerpunten hoopt de raad de betrokkenheid van de inwoners te vergroten.

Vanuit de raad kwamen ook enkele suggesties om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Zo stelde Ard Bakker van ChristenUnie/SGP voor om op de gemeentepagina’s in deze krant ruimte vrij te maken voor raadsleden. Daar was niet iedereen even enthousiast over.

Paul van Drenth van NEZ ziet meer in voorlichting over hoe lokale democratie werkt. “Misschien is het handig een campagne te starten om de inwoner dan wel ondernemer periodiek middels een advertorial of bijlage in de krant uit te leggen hoe de verhoudingen in de gemeente zijn. Hoe werken zaken bestuurlijk in gemeenteland. Maatschappijleer is als schoolvak, helaas, al lang geleden afgevoerd. Het is ons inziens raadzaam om publieke aannames zoals ‘een raadslid is in dienst van de gemeente, de burgemeester is de baas van de gemeente, en ook de ambtenaar is de baas in de gemeente’ te duiden.”

Van NEZ kwam ook het idee om het Raadhuisplein eenmalig te gebruiken voor een gemeenteraadsvergadering in de buitenlucht. “Dag en tijdstip: een zaterdagmorgen. Agenda: een paar niet te zware onderwerpen die het passerende en parkerende publiek aanspreken en misschien wel uitnodigen tot het geven van reacties. De raad op straat in een vorm waar de grondleggers van de democratie, de oude Grieken, trots op zouden zijn”, aldus Van Drenth.

Vertrouwen
Uit een enquête die op verzoek van de werkgroep werd uitgevoerd, blijkt ook dat het vertrouwen van college en gemeenteraad in de lokale democratie groter is dan dat van ambtenaren en inwoners.

De raad vindt dat de gemeente veel klantgerichter en persoonlijker moet worden. “Het betrekken van de inwoner moet in de genen komen bij de medewerkers”, aldus Klovert. Hij pleitte bij planvorming voor helderheid aan de voorkant. “Daarmee voorkom je op dat punt teleurstellingen en frustraties. Dat is wat anders dan dat mensen teleurgesteld zijn over de uitkomst.”

Het college vroeg al eerder om meer geld voor een adviseur die de medewerkers de fijne kneepjes van het participatievak moet bijbrengen. De raad hikt echter tegen het prijskaartje aan en heeft twijfels bij het plan.

Meer berichten