Tegelijk met een ja voor de ontwikkeling van het middengebied, kreeg Zuidplas een nee voor Nieuwerkerk-Noord.
Tegelijk met een ja voor de ontwikkeling van het middengebied, kreeg Zuidplas een nee voor Nieuwerkerk-Noord.

‘Nieuw denken voor Nieuwerkerk-Noord’

Politiek 559 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – De gemeenteraad wil dat het college snel gaat kijken naar het perspectief voor Nieuwerkerk-Noord na 2035 als de ban op woningbouw door de provincie is opgeheven.

De gemeente Zuidplas had jarenlang het plan om Nieuwerkerk-Noord – het gebied tussen de N219 en Nesselande – te ontwikkelen als woningbouwlocatie, maar aan die plannen kwam abrupt een einde toen de provincie groen licht gaf voor het Vijfde Dorp. Tegelijk met een ja voor de ontwikkeling van het middengebied, kreeg Zuidplas een nee te horen voor Nieuwerkerk-Noord; voor vele belanghebbenden een enorme tegenslag. Grondeigenaren, die gerekend hadden op een uitkoop, zitten daardoor in onzekerheid over de toekomst, vooral omdat de ban van de provincie duurt tot 2035. Na dat jaar zouden er mogelijk woningen kunnen worden gebouwd in het gebied.
Onlangs werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tót 2035. Daaruit kwam het scenario naar voren om vierhonderd tot zeshonderd flexwoningen te realiseren; woningen die er tussen de tien en vijftien jaar staan.
“We gaan dus naast het Vijfde Dorp een flexibel dorp bouwen”, zei Ryan Adriaanse (D66) vorige week in de raadsvergadering. “Een mooi initiatief met een mooie doelgroepenmix die bestaat uit starters, studenten, statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en spoedzoekers.”
D66 maakt zich wel zorgen over het sociale vangnet of de sociale cohesie in een buurt waarin deze doelgroepen worden samengebracht.

D66 ziet volgens Adriaanse graag dat het college naar woonvormen kijkt die een langere levensduur hebben dan tien tot vijftien jaar, zodat die na 2035 dienst kunnen doen op een andere locatie. Of de woningen moeten in 2035 circulair afbreekbaar zijn, zodat de bouwelementen voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. “Op deze manier voorkomen we dat er niet-duurzame flexwoningen worden neergezet die na tien tot vijftien jaar gesloopt gaan worden.”

Leendert Karreman (VVD) vroeg zich af hoe tijdelijk de flexwoningen worden neergezet. “Uit ervaring weten we dat tijdelijk vaker permanent is dan tijdelijk.”
Paul van Drenth van Nieuw Elan Zuidplas riep het college op om het gebied niet vol te bouwen met woningen in de toekomst. “Mijn gevoel na het lezen van het document is: eerst het geld, dan de mens en daarna misschien wat gekunstelde natuur. Hopelijk dringt door dat we steeds meer op elkaar gepakt zitten.”
Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie/SGP) drong er bij wethouder Jan Willem Schuurman op aan om bewoners van het gebied snel duidelijkheid te geven. Schuurman zei dat snel met grondeigenaren en bewoners wordt gesproken om tot een gezamenlijk perspectief te komen. Maar hij liet ook weten dat Nieuwerkerk-Noord een ‘enorm ingewikkeld’ gebied is. “Dat er wat moet gebeuren, daar is iedereen van overtuigd. Er is vooral nieuw denken nodig.”
(Erik van Leeuwen)