De raad nam voor de Argos-locatie een motie aan om onderzoek te doen naar appartementen voor senioren. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
De raad nam voor de Argos-locatie een motie aan om onderzoek te doen naar appartementen voor senioren. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)

Coalitie verdeeld over supermarkt

Politiek 536 keer gelezen

Zuidplas – De locatiekeuze voor de tweede supermarkt in Zevenhuizen heeft de coalitie in de gemeenteraad verdeeld. De twee grootste fracties - ChristenUnie/SGP en VVD - staan lijnrecht tegenover elkaar. De verdeeldheid vertraagt de komst van de super.

ChristenUnie/SGP kwam vorige week in de gemeenteraadsvergadering als grote verliezer uit de strijd, want het plan van de fractie om Dorpsstraat 38, de huidige Argos-locatie, aan te wijzen als plek voor een tijdelijke tweede supermarkt, sneuvelde. Alleen coalitiepartner D66 zag wel wat in de locatie, vooral omdat er daarmee volgens de partij één koopstroom in Zevenhuizen blijft. De huidige middenstanders in de Dorpsstraat zijn bang dat een supermarkt buiten het centrum tot een tweede koopstroom leidt, en tot een verdere verslechtering van het vestigingsklimaat.
De VVD, die het initiatief nam voor een tweede supermarkt, denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Raadslid Leendert Karreman wees erop dat veertig procent van de Zevenhuizenaren de dagelijkse boodschappen nu buiten Zevenhuizen doet. De VVD wil graag een super op de plek van het huidige afvalbrengstation aan de Zuidplasweg. Tot deze is gerealiseerd, mikt de partij op een tijdelijke super tussen het afvalbrengstation en de volkstuinen.

Beide locaties zullen door het college verder worden verkend, net zoals de locatie van het huidige KPN-gebouw (ten noorden van La Baraque) en de tijdelijke schoollocatie in het Koningskwartier.

Meerdere partijen maakten duidelijk dat de Argos-locatie van ChristenUnie/SGP in hun ogen geen optie is. De locatie wordt doordat die tussen woonhuizen ligt, als niet geschikt ervaren, bovendien moet er geparkeerd gaan worden op de parkeerplaats van La Baraque en er dient daarvoor een brug te worden aangelegd. PvdA/GroenLinks is er ook niet van overtuigd dat een supermarkt op die plek tot de koopstroom van het centrum gaat behoren. “Zeker niet als mensen bij La Baraque moeten gaan parkeren”, aldus Denise Leliënhof.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau had eerder uitgerekend dat er in Zevenhuizen nog plek is voor een supermarkt van vierhonderd vierkante meter. Nieuw Elan Zuidplas-fractievoorzitter Paul van Drenth vond dat niet realistisch. “Een beetje supermarkt begint bij 950 vierkante meter.”
“Voor de Argos-locatie ga je dus geen geïnteresseerde partij vinden”, zei VVD-raadslid Leendert Karreman, die wel een tweede supermarkt voor zich ziet van ongeveer duizend vierkante meter. Hij trok de vergelijking met Bleiswijk. “Ze hebben daar sinds een paar jaar een Lidl erbij gekregen zevenhonderd meter buiten het centrum. Dat loopt prima en het vestigingsklimaat is er echt niet slechter door geworden. Bleiswijk heeft twaalfduizend inwoners, Zevenhuizen heeft dat aantal in 2027.”

Hij zei ook dat voor het besluit ‘lef’ nodig is. Wethouder Jan Willem Schuurman vroeg de gemeenteraad om tijd om goed onderzoek te doen. “Elke locatie heeft haar dilemma’s”, zei hij.

De raad nam voor de Argos-locatie wel een motie aan om onderzoek te doen naar appartementen voor senioren. (Erik van Leeuwen)