Martin Damen.
Martin Damen.

PvdA/GroenLinks: spreidingswet maakt opvanglocatie in elk dorp wenselijk

Politiek 559 keer gelezen

Zuidplas – Zuidplas moet vanaf halverwege volgend jaar 296 asielzoekers opvangen. Dat bepaalt de spreidingswet die 1 februari van kracht is geworden. De fractie van PvdA/GroenLinks bereidt voor de raadsvergadering van 13 februari een motie voor voor opvang in álle dorpen van Zuidplas. Daarmee wordt volgens de fractie het meeste recht gedaan aan de wens van inwoners en kan ook beter worden ingespeeld op de grotere opvangvraag door de spreidingswet.

Het aantal van 296 is gebaseerd op het aantal inwoners en de welvaart van Zuidplas. Het gaat om een indicatie; binnen de provincie kunnen gemeenten nog onderling uitruilen. Zeker is dat in het getal van 296 ook 25 minderjarige alleenstaanden zitten, die moeten worden opgevangen.
Met het aantal van 296 zit Zuidplas meteen aan de maximale capaciteit in de regionale opvanglocatie, die volgens het college aan de Nieuwerkerkse Zuidplasweg moet komen.
Omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het plan heeft om op die locatie ook de 37 statushouders uit het Van der Valk hotel te gaan opvangen, zal het totale aantal vluchtelingen in de nog te bouwen opvanglocatie de geplande driehonderd gaan overstijgen. De 37 statushouders wachten nu nog in het hotel op een woning in Zuidplas.
Vóór juli moet Zuidplas volgens de taakstelling van het Rijk nog eens vijftig statushouders huisvesten. Per maand worden ongeveer twee woningen toegewezen aan statushouders. Aannemelijk is dat het aantal vluchtelingen wachtend op een huis de komende jaren flink zal toenemen.

Volgens de fractie van PvdA/GroenLinks is het verstandig om snel op zoek te gaan naar opvanglocaties in álle dorpen van Zuidplas. “Twee weken geleden is tijdens het debat in de raad gesproken over een tweede locatie, maar wij willen er meer.”

PvdA/GroenLinks is voor kleinschalige opvang van niet meer dan honderd vluchtelingen per locatie. “Dat is ook de wens van onze inwoners gebleken. Met vier of vijf locaties van maximaal honderd vluchtelingen kunnen we bovendien beter anticiperen op de groei in de toekomst.”

Fractievoorzitter Martin Damen kijkt verder dan de vier bestaande dorpen van Zuidplas. “We kunnen ook meteen het Vijfde Dorp meenemen.” In de gemeenteraad gaat inmiddels een motie van PvdA/GroenLinks rond voor de spreiding van vluchtelingen over alle Zuidplasdorpen.
De fractie zet zich daarmee ook af tegen een eerdere motie van de VVD. “Die fractie riep weliswaar ook op tot spreiding, maar gaat er in eerste instantie vanuit dat wij als Zuidplas liever helemaal geen vluchtelingen opvangen. We kunnen als gemeente wel op onze kop gaan staan, maar we zullen onze verantwoordelijkheid toch moeten nemen. Kleinere opvanglocaties zullen de integratie van vluchtelingen eenvoudiger maken. De inwoners van Zuidplas zijn helemaal niet tegen opvang van vluchtelingen; waar zij wel moeite mee hebben is de voorgenomen omvang van de locatie in Nieuwerkerk.”
PvdA/GroenLinks schrijft in de motie, die volgende week in de gemeenteraadsvergadering ter sprake komt, dat de raad een besluit moet nemen over de wijze van opvang van vluchtelingen. “Het college heeft dat besluit nu genomen, maar in onze ogen zou de raad dat moeten doen. Dat zorgt voor meer draagvlak.”

De VVD zegt vol belangstelling te wachten op de door het college beloofde informatie over de opvanglocatie aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk. “Wij blijven op ons standpunt dat we ook nee kunnen zeggen, maar dat als het dan toch moet, we willen spreiden”, reageert Ferry van Wijnen, die wijst op een volgens hem nadelige kant van de spreidingswet: “Je ziet nu al dat de noodzaak om iets te doen aan de landelijke instroom afneemt. Het aantal op te vangen vluchtelingen door provincies is gestegen met twintigduizend. Zo wordt het probleem niet opgelost, maar op het bordje van de individuele gemeenten gelegd.”
De huisvesting van statushouders in het Van der Valk hotel is op verzoek van de VVD op de raadsagenda van volgende week gezet. “Het zijn twee verschillende dossiers”, zegt Van Wijnen. “We hebben nauwelijks woningen beschikbaar in Zuidplas. Op deze manier zullen de aantallen alleen maar groter worden. Het wordt tijd dat we als gemeente de boodschap afgeven dat het ons niet lukt.”
(Erik van Leeuwen)