Informatie

Hart van Holland Zuidplas

Hart van Holland Zuidplas is een verbindende factor met hart voor de lokale gemeenschap. Via ons nieuwsblad (oplage 27.500 exemplaren, verspreiding in Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oud Verlaat en Zevenhuizen), nieuwswebsite (www.hartvanzuidplas.nl) en socialmediakanalen brengen wij lokale belanghebbenden met elkaar in verbinding en helpen hen hun doelen te bereiken.

Centraal staat hierbij het brengen van actueel en betrouwbaar lokaal nieuws. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van ontwikkelingen in hun eigen gemeente, wijk en straat. Met de hoge leesdichtheid van ons nieuwsblad en hoge bezoekersaantallen online bieden we een effectieve manier om de lokale doelgroep te bereiken.

Meer informatie?
Download hier de mediabrochure of neem contact op met onze media-adviseurs Niels Elgersma of Alexander Schot. Onderaan deze pagina staan contactgegevens.

Aanleveren van advertenties voor krantendruk
Wij verzoeken u al uw advertenties als Certified PDF (cPDF) aan te leveren. Een cPDF is een PDF die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De controle is vastgelegd in een profiel.

ICC-profielen t.b.v. het juist omzetten met Photoshop van RGB naar CMYK:
ISOnewspaper26v4.icc - 200 DPI.

Joboptions t.b.v. het exporteren naar PDF met Indesign:
ISOnewspaper26v4 - Compabiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Fonts
De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar lettercontouren en niet kleiner dan 6 pt.

Niels Elgersma
T. 06 - 261 582 14
niels@hart-van-holland.nl

Alexander Schot
T. 0180 - 744 169
aschot@hart-van-holland.nl