Logo hartvanzuidplas.nl

Colofon

Adres
Noordelijke Dwarsweg 1A
2761 GA Zevenhuizen

Advertenties
Niels Elgersma       niels@hart-van-holland.nl / 06 - 26 15 82 14
Alexander Schot    aschot@hart-van-holland.nl / 0180 - 74 41 69

Redactie
Judith Rikken          redactie@hvh-zuidplas.nl / 0180 - 63 22 89
Silvia Markus          smarkus@hart-van-holland.nl / 0180 - 63 22 89

Bezorging (klachten)
info@bezorgingmaasstad.nl
 0180 - 64 19 19