Logo hartvanzuidplas.nl
In stoepen oud en nieuw materiaal door elkaar gebruiken, geeft een rommelige indruk, vindt ChristenUnie/SGP.
In stoepen oud en nieuw materiaal door elkaar gebruiken, geeft een rommelige indruk, vindt ChristenUnie/SGP.

ChristenUnie/SGP na schouw: geef bewoners eigen groen

  •   105 keer gelezen

Zuidplas - ChristenUnie/SGP-raadslid Johan Snoei vindt dat de gemeente open moet staan voor initiatieven van bewoners bij het beheer van de openbare ruimte. "In een aantal gevallen gebeurt dat al en dat gaat heel goed", aldus Snoei.

Snoei zei dat in aanloop naar de raadsbehandeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte op 15 oktober. Zijn fractieleden deden als voorbereiding daarop met inwoners een wijkschouw in alle vier de Zuidplas-dorpen. Het resultaat: een lijvig document van 24 pagina's, waarin de staat van het openbaar groen en de kwaliteit en inrichting van de trottoirs en straten zijn beschreven. "We pretenderen met het document niet dat we compleet zijn", reageert Snoei. "We wilden tot een soort rode draad komen. Als je over zoiets belangrijks gaat praten, moet je ook goed op de hoogte zijn, vinden wij." Volgens Snoei gaat de inrichting van de openbare ruimte iedereen aan. "Je stapt je deur uit en je bent er. Iedereen vindt er daarom ook iets van." Snoei meent dat het lastig is een cijfer te geven voor de totale situatie. "Het beeld is dat het er over het algemeen redelijk uitziet, maar dat er ook plekken zijn waar nog veel te verbeteren is. Kwaliteit heeft vaak ook te maken met wanneer een buurt is gerenoveerd." Eén van de zaken die opvielen was de op sommige plekken onlogische straatinrichting. "Voetpaden houden zo maar op. We constateerden ook dat de kwaliteit van trottoirs op plekken waar veel rolstoel- en rollatorgebruikers zijn, tot gevaarlijke situaties kan leiden. De Meander in Nieuwerkerk is zo'n voorbeeld. Dat zijn zaken die in onze ogen snel aangepakt moeten worden." Ook op het gebied van openbaar groen kwamen de fractieleden van de ChristenUnie/SGP plekken tegen waar de kwaliteit beneden peil is. "Nog niet zo lang geleden is bij de flat aan de Ingenieur Leemanstraat nieuwe beplanting aangebracht. Daar is nu al weinig van over." Nieuwerkerker Snoei is blij dat het college de komende jaren extra investeringen wil doen om de kwaliteit te verbeteren. "Dat is een belangrijke, eerste stap." (Erik van Leeuwen)

Meer berichten