Afbeelding

Zuidplas in 2023 een ton duurder uit na opzegging Gazprom

Algemeen 396 keer gelezen

Zuidplas - De gemeente Zuidplas heeft de overeenkomst met Gazprom Energy per 1 oktober 2022 opgezegd. Hiermee voldoet de gemeente aan de verplichtingen uit het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland en Russische bedrijven. Op basis van de huidige en verwachte prijzen nemen de geraamde energie-lasten komend kwartaal toe met ruim 66.000 euro. 

Vanwege de Russische inval in Oekraïne en het ten gevolge van die oorlog afgesproken sanctiepakket, moeten lopende contracten met Russische partijen vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd. Met het Inkoopcollectief Midden-Holland waarin naast Zuidplas de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en de Omgevingsdienst Midden-Holland zitten, is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier.

Door een verkorte aanbestedingsprocedure konden snel onderhandelingsgesprekken worden gevoerd met twee gasleveranciers. Op basis van de laagste prijs is de keuze gevallen op Vattenfall. Daarmee is gaslevering tot en met 31 december 2023 verzekerd. Voor de twee jaren daarna hebben de gemeenten een optie.
De gunstige prijsafspraken met Gazprom Energy zijn door het aangaan van een nieuwe overeenkomst voor gaslevering vervallen. Voor heel 2023 is de toename van de kosten geraamd op 101.367 euro. De hoger geraamde energielasten voor komend kwartaal en volgend jaar kunnen niet gedekt worden uit de gereserveerde budgetten in de begroting.

Met het oog op de stijging van gastarieven zet de gemeente de komende tijd in op een snellere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In oktober start het Inkoopcollectief Midden-Holland met de voorbereidingen voor een reguliere Europese aanbesteding voor de inkoop van groene stroom en klimaatgecompenseerd gas vanaf 1 januari 2024. Dit traject start met een verkenning van de opties om het gebruik van stroom en aardgas door gemeenten te verduurzamen. Bij de aanbesteding wordt de gekozen strategie voor het verduurzamen van het energiegebruik ingebouwd.