De Parallelweg schuift door de verbreding van de rijksweg op. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
De Parallelweg schuift door de verbreding van de rijksweg op. (tekst en foto: Erik van Leeuwen) Erik van Leeuwen

A20 naar twee keer vier rijstroken

Algemeen 1.881 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - Het aangepaste plan voor de verbreding van de A20 leidt tot een verdubbeling van het aantal rijstroken. Tussen Nieuwerkerk en Moordrecht komen twee keer vier rijstroken.

Eerder was nog sprake van een verbreding met één rijstrook aan beide zijden van de weg. Vorig jaar werd echter duidelijk dat dát niet voldoende blijkt om de weg toekomstbestendig te maken. Door de groei van het wegverkeer en nieuwbouw in Zuidplas (Vijfde Dorp) en omgeving (Westergouwe) zijn de extra rijstroken noodzakelijk. Het doel is betere verkeersdoorstroming en grotere verkeersveiligheid. De A20 wordt gezien als een groot verkeersknelpunt waar relatief veel ongelukken plaatsvinden.

De plannen voor de verbreding werden donderdag tijdens een informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat uit de doeken gedaan. De verbreding van de A20 geldt voor het gehele traject tussen het Cortlandt-aquaduct in Nieuwerkerk en het Gouwe-aquaduct. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer tien kilometer. Tussen Nieuwerkerk en Moordrecht omvat de verbreding twee extra rijstroken aan beide zijden, tussen Moordrecht en het Gouwe-aquaduct gaat het om één extra rijstrook. De extra rijstrook tussen Nieuwerkerk en Moordrecht wordt gecreëerd via een extra weefvak dat wordt doorgetrokken.

Omdat het Gouwe-aquaduct blijft zoals dat is, blijven er daar vijf banen. Wel wordt de rijstrookverdeling aangepast. Vanuit richting Utrecht gaan nu twee rijstroken naar Rotterdam en drie naar Den Haag. Dat wordt omgedraaid, omdat er veel meer verkeer naar Rotterdam gaat.

Het toevoegen van twee extra rijstroken aan de A20 heeft ook gevolgen voor de naastgelegen Parallelweg, aan de zuidoostelijke kant van de rijksweg. “De weg zal nog meer opschuiven en dat betekent dat de Parallelweg ook verder schuift”, zei Joost Hermans, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. “De A20 inclusief onder andere bermen, watergang en bomenrij - nu een strook van ongeveer veertig meter breed - wordt negentig meter breed. Er komt ongeveer tweeënhalve meter extra bij, omdat de huidige rijstroken op de A20 minder breed zijn dan de norm.”
Door de verbreding zal een extra kavel nodig zijn om de Parallelweg te verleggen. Er zullen veel bomen gekapt moeten worden. “Twee bomenrijen gaan verdwijnen, maar het is de bedoeling dat die rijen in de nieuwe situatie terugkomen”, aldus Hermans. Ook het monument voor het laagste punt van Nederland, op het terrein van Van Vliet, zal sneuvelen.
Er moet nog onderzoek worden gedaan naar bodemgesteldheid en geluidshinder. Dat wordt meegenomen in de milieueffectrapportage. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel zal een geluidsscherm worden geplaatst.

Door de extra rijstroken valt het project een stuk duurder uit. Aanvankelijk werden de kosten geraamd op 120 miljoen euro, nu gaan deze richting de 200 miljoen euro. Het project zou in 2031 klaar moeten zijn.

Tot en met woensdag 21 februari liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel en kan erop gereageerd worden.