De Nieuwerkerkse spoorzone, waar het college een grote opvanglocatie wil bouwen.
De Nieuwerkerkse spoorzone, waar het college een grote opvanglocatie wil bouwen. Erik van Leeuwen

Raad Zuidplas op ramkoers over opvangplek

Algemeen 995 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - De politieke spanning over de opvanglocatie voor vluchtelingen die het college van Zuidplas aan de Nieuwerkerkse Zuidplasweg wil, loopt verder op. Tijdens een nieuw debat afgelopen week, namen voor- en tegenstanders van meer locaties elkaar de maat.

Aanleiding voor het debat was een motie van PvdA/GroenLinks, die het college opriep om naar méér opvanglocaties op zoek te gaan in Zuidplas. Volgens fractievoorzitter Martin Damen moet in elk dorp een kleinschalige opvang komen. Dat is beter voor het draagvlak en de integratie. Daarmee zit PvdA/GroenLinks op één lijn met de omwonenden van de door het college aangewezen opvangplek aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Cees Bakx, de woordvoerder van het bewonersplatform, pleitte voor het debat voor een opvang naar menselijke maat. Daarbij kan het volgens de bewoners niet gaan om driehonderd vluchtelingen of meer op één locatie.

De motie werd uiteindelijk door PvdA/GroenLinks ingetrokken, omdat een aantal partijen aangaf eerst te willen wachten op een informatienota van het college. Na het vorige debat, drie weken geleden, beloofde het college onderzoek te doen naar de efficiëntie van kleinere opvanglocaties. Aangezien die informatie volgende week wordt verwacht, vonden SP en het CDA het te vroeg om een oordeel te vellen.
Tijdens het debat namen de voorstanders van meerdere opvanglocaties (PvdA/GroenLinks, NEZ en de VVD) en voorstanders van de Nieuwerkerkse opvanglocatie (D66, ChristenUnie) elkaar flink de maat. Het college kwam onder vuur te liggen van VVD, NEZ en PvdA/GroenLinks.

Onsmakelijk
PvdA/GroenLinks-raadslid Martin Damen hekelde het proces rondom de opvanglocatie aan de Nieuwerkerkse Zuidplasweg. “Er is niet geluisterd naar onze inwoners en dat is verkeerd.” Ook de deal dat Zuidplas bij instemming met de opvanglocatie kan rekenen op geld voor 48 flexwoningen, werd zwaar bekritiseerd door Damen. “Het is onsmakelijk om dat te koppelen. Ik mis het menselijke en morele kompas.” NEZ-fractievoorzitter Paul van Drenth sprak zelfs van chantage.

De andere kant van het verhaal kwam van D66 en ChristenUnie/SGP, die zich totaal niet kunnen vinden in de kritiek. “Het college heeft in alles de juiste stappen gezet”, meende fractievoorzitter Cock van der Spek (ChristenUnie/SGP). “Wij hebben als raad kaders gegeven en het college heeft het uitgevoerd.” Ook in de kritiek op de flexwoningendeal kon hij zich niet vinden. “We hebben ernstige woningnood. We kunnen extra woningen voor onze inwoners goed gebruiken. Het is een prima deal.”

D66-fractievoorzitter Mark Clavaux sprak zich ook duidelijk uit tegen spreiding van vluchtelingen. Hij vroeg zich af wat het doel daarvan zou zijn. “Als D66 zijn we helemaal niet tegen spreiding. We spreiden al bij de permanente toewijzing van een woning. Maar dit gaat om opvang van asielzoekers die mogelijk in een andere gemeente een plek gaan vinden. Dan krijgt integratie een andere betekenis.”

D66 heeft volgens Clavaux vier argumenten om tegen een spreidingsmotie te zijn. “Het kost ons ten eerste de afspraken en kaders die we als raad zo belangrijk vonden. Tweede: er komt uitstel, want je kunt nooit zo snel alles regelen in drie nieuwe locaties in drie dorpen. Het gevolg is dat we gemeenten die wel wat doen, in de kou laten staan. Als derde vragen we ons af waarop en hoe we de drie andere locaties moeten beoordelen. Is de betrokkenheid van de inwoners er dan wel? Ons vierde argument om tegen deze spreidingsmotie te zijn, is dat de locatie in Nieuwerkerk blijft. Voor de omwonenden daar gaat er dus niks veranderen.”

“Elk plan voor opvang is een compromis”, concludeerde Clavaux. “En wat D66 betreft wegen we met deze motie de belangen niet, maar gooien we het kind met het badwater weg.”

Cock van der Spek stelde aan het einde van het debat vast dat de raad na anderhalf uur vergaderen over de opvanglocatie geen stap verder was gekomen. “Het resultaat is nul komma nul. Denk toch eens na voordat je een motie indient.” (Erik van Leeuwen)