Wethouder Daan de Haas verving zijn zieke collega Jan Willem Schuurman. (foto: archief HvH)
Wethouder Daan de Haas verving zijn zieke collega Jan Willem Schuurman. (foto: archief HvH)

Statushouders wellicht in flexwoningen

Algemeen 1.382 keer gelezen

Zuidplas - Het college is met het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, op zoek naar een andere opvangplek voor de statushouders die sinds december vorig jaar zijn gehuisvest in het Van der Valk hotel. “We kijken naar flexwoningen”, zei wethouder Daan de Haas vorige week.

De groep vluchtelingen in het Van der Valk Hotel staat los van de regionale opvanglocatie, die het college wil bouwen aan de Nieuwerkerkse Zuidplasweg. De 37 - voornamelijk mannen - vallen onder de wettelijke taakstelling van de gemeente Zuidplas. In afwachting van een woning in Zuidplas werden zij door het COA en de gemeente ondergebracht bij Van der Valk. De kosten zijn voor rekening van het COA.

Van de 37 statushouders hebben er inmiddels vier een woning toegewezen gekregen. Twee statushouders hebben zicht op een permanent onderkomen, vertelde wethouder Daan de Haas, die zijn zieke collega Jan Willem Schuurman verving.

De VVD had vragen gesteld over de statushouders in het Van der Valk hotel en over de wettelijke taakstelling. Volgens de VVD is die wettelijke taak onuitvoerbaar voor Zuidplas door de ernstige woningnood.
Voor de eerste helft van 2024 heeft Zuidplas de taak om nog eens vijftig statushouders aan een woning te helpen in de gemeente. “De huidige taakstelling is gebaseerd op een huisvestingswet van 2014”, zei VVD-raadslid Ferry van Wijnen. “Destijds waren er jaarlijks dertig statushouders die door ons moesten worden gehuisvest. De huidige taakstelling is voor ons als gemeente onhaalbaar en onuitvoerbaar.”

Van Wijnen vindt dat het college het Rijk wat meer tegengas moet geven. “Nee zeggen is wat ons betreft ook een optie. Dat is ook in het belang van onze eigen inwoners die een woning zoeken.” Wethouder De Haas gaf aan dat het college zo niet naar het probleem heeft gekeken. “Wettelijke taken moeten we uitvoeren.”

Door de komst van steeds nieuwe statushouders en een lage omloopsnelheid in huurwoningen, is de verwachting dat het aantal mensen dat wacht op een woning, verder oploopt. De afspraak die het college met het COA maakte voor huisvesting in het Van der Valk hotel, is voor een half jaar. De statushouders arriveerden op 12 december in het hotel, op 12 juni moet er dus een ander onderkomen zijn.

Van Wijnen stelde het Castricum-model voor. In de Noord-Hollandse plaats zijn door een commercieel bedrijf containerwoningen geplaatst waar én statushouders én lokale spoedzoekers tijdelijk kunnen verblijven in afwachting van een definitieve woning. “Niemand hoeft dus onder een brug of in het gras te slapen”, aldus Van Wijnen.
De Haas gaf aan dat het college kijkt naar flexwoningen en een geschikte locatie. “Wij doen momenteel onderzoek naar welke mogelijkheden er zijn.” (Erik van Leeuwen)