Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Erik van Leeuwen
Vijfde Dorp

Zuidplas eerst; NEZ heeft voorkeur voor eigen inwoners bij Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Zuidplas – Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) wil dat woningzoekenden uit de gemeente sowieso verzekerd zijn van een woning in het nieuwe Vijfde Dorp. Als het aan fractievoorzitter Paul van Drenth ligt, wordt dat een harde voorwaarde van de gemeenteraad.

Erik van Leeuwen

“Wij hebben het natuurlijk niet alleen voor het zeggen, maar ik vind dat we extra hard ons best moeten doen voor onze inwoners.” Van Drenth en zijn partij zijn nooit een voorstander geweest van het Vijfde Dorp. Hij vindt dat de verstedelijking de polder aantast. 

Hij is echter ook realistisch. “Dat dorp komt er. Wij als Zuidplas offeren ruimte op voor woningbouw. Dan moeten wij als inwoners ook profiteren. Jongeren moeten in onze dorpen kunnen blijven wonen, ouderen moeten er oud kunnen worden.”

NEZ blijft van mening dat het Vijfde Dorp de leefbaarheid van Zuidplas aantast. “Het is een gigantisch project. Er moeten tal van voorzieningen worden gerealiseerd. De druk op het wegennet zal verder toenemen. Er zijn twee bedrijventerreinen ingetekend. Dit plan heeft een enorme impact op onze directe leefomgeving.”

De fracties in de gemeenteraad van Zuidplas hebben in eerste instantie positief gereageerd op de deal die Zuidplas met al haar bestuurlijke partners over het Vijfde Dorp heeft gesloten. Het grote ‘toetsen’ vindt echter nog plaats. “Het plan is een goede basis en het gevolg van het wensenpakket.”

‘Uit de klauwen’
Kritiek klinkt er uit de hoek van de SP. Fractievoorzitter Jan Baas vindt dat de omvang van het dorp ‘uit de klauwen loopt’. Hij zegt geschrokken te zijn. “We gingen uit van 4000 woningen bij het bid en komen uit op het dubbele aantal. 8000 zegt als getalletje niet zoveel, maar in Nieuwerkerk staan 9000 woningen. We gaan dus een klein Nieuwerkerk in de polder bouwen. Eén groot blok beton in de natuur.”

De SP was vanaf het begin tegen bouwen in de Zuidplaspolder. Baas vindt dat dat moet gebeuren áán de bestaande dorpen. “Wij kunnen keurig voldoen aan de behoeften van onze eigen inwoners. Waarom moeten wij in de bovenregionale behoeften voorzien?”, vraagt hij zich af.

PvdA/GroenLinks was aanvankelijk ook niet enthousiast over een nieuw dorp. Wel of geen nieuw dorp is volgens Martin Damen nu een gepasseerd station. “Dat dorp komt er. Het is goed geweest dat we de regie hebben genomen.”

Dat vinden ook de twee grootste fracties in de raad, de VVD en ChristenUnie/SGP. “Het doel was om zelf aan de bal te blijven”, zegt Cock van der Spek, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP. “We blijven baas in eigen gebied. Dat telt.”

“Voor dit onderhandelingsresultaat is hard gewerkt”, zegt VVD-fractievoorzitter Ferry van Wijnen. “In hoofdlijnen ziet het er goed uit. Er is een goede balans tussen de verschillende elementen. Wij zullen al die elementen toetsen op hun eigen merites en uiteraard in samenhang met elkaar.”

Programma
De partijen zijn zeer te spreken over het woningbouwprogramma. “Er wordt gebouwd voor alle inkomens en dat is goed”, reageert Paul van Drenth (NEZ). “Er zit veel variatie in en dat is sterk”, meent Van Wijnen. De helft van de te bouwen woningen wordt ‘betaalbaar’. Het gaat om huur en betaalbare koop.

Mobiliteit wordt door veel partijen genoemd als ‘cruciaal’. “We pleiten al heel lang voor een goede ontsluiting van Zuidplas en dat zullen we voor het Vijfde Dorp nog sterker doen”, zegt Van der Spek. 

Van Wijnen: “We willen niet dat Zuidplas vastloopt. Er moet een goed verkeers- en mobiliteitsplan zijn.”

Frans Klovert (D66) wijst op een motie die werd ingediend door de raad. ‘Dorpen in het groen’ was de titel daarvan. “Wij vinden het belangrijk dat daar navolging aan wordt gegeven. Onze vier dorpen moeten in het groen blijven liggen, het nieuwe dorp moet in het groen komen.”

Klovert benadrukt dat alleen de gemeenteraad een besluit kan nemen over het plan dat nu voorligt. “Er is een deal met alle partners, maar uiteindelijk gaan wij er zelf over. Het moet naar onze wens zijn.”

Meer berichten