Protest in Waddinxveen tegen de mogelijke komst van biomassacentrales.
Protest in Waddinxveen tegen de mogelijke komst van biomassacentrales.

Politiek Zuidplas bezorgd om biomassacentrales

Algemeen 652 keer gelezen

Zuidplas - De politieke partijen in Zuidplas maken zich zorgen over de aangekondigde komst van drie biomassacentrales in Waddinxveen. Ze juichen daarom toe dat er door de Waddinxveense gemeenteraad een eerste stap is gezet voor een groot milieuonderzoek.

Door Erik van Leeuwen

De biomassacentrales komen te staan op een plek op nauwelijks één kilometer van de gemeentegrens van Zuidplas. In Waddinxveen zelf is grote onrust ontstaan onder de bevolking omdat niet duidelijk is welke milieu- en gezondheidsgevolgen de installaties gaan hebben. De initiatiefnemers van de biomassacentrales werken volgens de tegenstanders 'aan de randen van de wet'. Omdat het drie centrales zijn met een capaciteit van 14,9 megawatt is een milieueffectrapportage (MER) niet nodig. Tegenstanders spreken van een salamitechniek die wordt toegepast.

Een petitie tegen de komst van de centrales werd al 4500 keer ondertekend. Dankzij de druk van de tegenstanders hebben de partijen in de Waddinxveense gemeenteraad het college zover gekregen om toch een groot milieuonderzoek voor het hele gebied te vragen. Het college, dat eerder aangaf door de regelgeving aan handen en voeten te zijn gebonden, gaat nu alsnog proberen om dat onderzoek te laten verrichten.

"We zien de laatste weken steeds meer mensen uit Zuidplas die de petitie ondertekenen", zegt Sandra Plantenga, initiatiefnemer van de petitie. "Het gaat ook Zuidplas aan, want de centrales komen dichtbij de gemeentegrens."

De PvdA/GroenLinks-fractie in Zuidplas vindt de gekozen locaties zeer onverstandig. "Ze zijn ingetekend in de nabijheid van woonwijken in zowel Waddinxveen als Zuidplas, waar straks het Vijfde Dorp gerealiseerd gaat worden", reageert raadslid Martin Damen. Zijn fractie heeft het college van Zuidplas gevraagd welk overleg zij met het college van Waddinxveen heeft gevoerd of gaat voeren. Damen wil ook weten welke maatregelen genomen worden om de veiligheid en de gezondheid van de inwoners van Zuidplas te waarborgen.
Andere partijen willen eerst precies weten wat de gezondheidsrisico's zijn. "Natuurlijk delen wij de zorgen die onze inwoners hebben", zegt Tinet de Jonge namens het CDA. "Zorgen over verkeersdrukte en stikstof en CO2-uitstoot. Daarbij is het op dit moment onduidelijk of en hoe de centrales worden aangesloten op het warmtenet."
Volgens De Jonge is het CDA 'in de basis' tegen de komst van de biomassacentrales. "Omdat de gezondheid van onze inwoners op dit moment niet gewaarborgd is."

"Het kan niet zo zijn dat initiatiefnemers de lusten krijgen en wij als Zuidplas de lasten", meent Jan Baas (SP). "Als partij zijn we sowieso tegen biomassa, omdat niet is aangetoond dat het op lange termijn duurzaam is." Hij juicht een milieueffectrapportage toe. "Dat is het minste wat je mag verwachten."

In Waddinxveen-Zuid, waar de biomassacentrales moeten komen, is ook een rondweg en een nieuwe, grote kippenboerderij gepland. Alle afzonderlijke plannen behoeven volgens de wet geen MER.

"Samen kunnen de gevolgen natuurlijk groot zijn", reageert Paul van Drenth van Nieuw Elan Zuidplas. "Als Zuidplas kunnen we onze zorgen uiten, maar het gebeurt wel op Waddinxveens grondgebied", benadrukt hij. "Er gebeuren in heel Nederland en Europa dingen die effect hebben op Zuidplas. Dit is inderdaad naast onze voordeur."