Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief HvH

Gemeente Zuidplas akkoord met acht keer groter tuincentrum

  •   keer gelezen

Zevenhuizen - Het tuincentrum aan de Bredeweg 116 in Zevenhuizen mag toch uitbreiden. Een eerste verzoek vorig jaar om medewerking van de gemeente werd afgewezen, onder andere omdat het plan niet voldeed aan de parkeernota en er een verkeersonveilige situatie zou ontstaan. In het nieuwe, grootschaligere, voorstel ziet de gemeente vooral een positieve ontwikkeling: de flinke uitbreiding van het tuincentrum levert veel extra arbeidsplaatsen op, wat het college goed noemt voor de lokale economie van Zuidplas.

Als ook de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland een positief advies heeft afgegeven, kan initiatiefnemer Van der Spek aan de slag met een uitbreiding van het tuincentrum van 968 vierkante meter naar 8000 vierkante meter. In de plannen zijn ook horeca en een indoor speeltuin meegenomen, die buiten de openingstijden van het tuincentrum gesloten zullen zijn.

Het college heeft de gemeenteraad in een informatienota laten weten dat het tegenover het bedrijf liggende fietspad verder wordt doorgetrokken, om een onveilige situatie ter plekke te voorkomen.

Kritiek
Gemeente Waddinxveen is kritisch over de plannen. Door de toename van het aantal verkeersbewegingen wordt gevreesd voor overbelasting van wegen. Een verkeersrapport toont volgens gemeente Zuidplas weliswaar aan dat de capaciteit van de huidige infrastructuur op zaterdagmiddag tegen de grenzen aan loopt en dat op momenten de verkeersafwikkeling op de rotonde in het gedrang kan komen.

Gesteld wordt echter dat de relatieve toename als gevolg van de uitbreiding van het tuincentrum beperkt is. Een aantal aandachtspunten op het gebied van verkeer wordt nog opgepakt bij de uitwerking van de plannen.

Waddinxveen vreest ook dat de uitbreiding effecten heeft op de winkels en mogelijke leegstand in Waddinxveen. Uit een rapport van een adviesbureau blijkt volgens burgemeester en wethouders van Zuidplas dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in Waddinxveen.

Meer berichten