Afbeelding
Vector Portal

Gemeente zoekt naar locaties voor COA-flexwoningen

Algemeen 1.000 keer gelezen

Zuidplas – De gemeente is voor plaatsing van 48 flexwoningen op zoek naar meerdere locaties in Zuidplas. Wethouder Jan Willem Schuurman liet vorige week in de gemeenteraad weten dat de flexwoningen, die voor de helft bestemd zijn voor statushouders en voor de helft voor lokale spoedzoekers, niet allemaal op één plek komen.

“We zoeken locaties voor blokjes woningen”, liet Schuurman weten. Of het om een gemengde vorm gaat of dat de twee doelgroepen worden gescheiden, is niet bekend.
De flexwoningen, die volledig worden gefinancierd door het COA en waarvoor Zuidplas 4,8 miljoen euro krijgt, moeten gaan fungeren als locaties vanwaaruit statushouders kunnen doorstromen naar reguliere woningen. Voor statushouders die zijn toegewezen aan Zuidplas, geldt dat zij binnen 24 maanden een reguliere woning moeten kunnen betrekken.

Zuidplas heeft een achterstand bij de taakstelling vanuit het Rijk voor het huisvesten van statushouders. Dat komt door het tekort aan sociale huurwoningen. Sinds vorig jaar is een groep statushouders op kosten van het COA gehuisvest in het Van der Valkhotel. Van de oorspronkelijk 37 statushouders hebben er inmiddels negen een reguliere woning toegewezen gekregen. Er zitten dus nog 28 statushouders in het Nieuwerkerkse hotel.
Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland gaat de 48 flexwoningen ontwikkelen. Zij zal hiervoor ook huurinkomsten krijgen. De 4,8 miljoen euro van het COA is vooral bedoeld voor de aankoop van grond.

Het aantal statushouders dat Zuidplas jaarlijks moet spreiden over de dorpen, staat los van het aantal vluchtelingen dat de gemeente vanaf de zomer wettelijk moet opnemen volgens de landelijke spreidingswet. Dit aantal is voor Zuidplas vastgesteld op 296. Daarmee zit de regionale opvanglocatie (ROL), die aan de Zuidplasweg komt, vrijwel vol.
Het college zegt dat het aantal vluchtelingen dat Zuidplas moet opnemen, de komende twee jaar onveranderd zal blijven. “Die zekerheid hebben we, maar gezien de druk op de asielketen kunnen ook wij geen honderd procent garantie geven dat dat zo blijft”, reageerde wethouder Schuurman. Zeker is wel dat in de regionale opvanglocatie maximaal driehonderd vluchtelingen komen. Mochten de aantallen in de spreidingswet worden verhoogd, dan ontstaat een nieuwe situatie. Het is aannemelijk dat het college de raad dan een aantal scenario’s voorlegt.
Wanneer de regionale opvanglocatie aan de Zuidplasweg wordt geopend, kon de wethouder eind vorige week nog niet zeggen. “We gaan nu de aanvraag voor een omgevingsvergunning voorbereiden. De komende weken wordt ook de totale planning duidelijk.” (Erik van Leeuwen)