Logo hartvanzuidplas.nl

VVD-vragen over taaleis en tegenprestatie bij bijstand

  •   68 keer gelezen

Zuidplas - De fractie van de VVD heeft burgemeester en wethouders opnieuw gevraagd naar het aantal mensen dat in Zuidplas een bijstandsuitkering heeft en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Aanleiding is een onderzoek van het CBS, in opdracht van staatssecretaris Tamara van Ark, naar de uitvoering van het bijstandsbeleid. Daaruit zou blijken dat 36.000 bijstandsgerechtigden in Nederland de taal niet beheersen. Om die reden is een klein deel van hen - 150 mensen - gekort op de bijstandsuitkering.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat 40 procent van de gemeenten geen tegenprestatie vraagt van bijstandsgerechtigden. De VVD wil weten of Zuidplas dat wel doet en stelt dat een tegenprestatie kan bijdragen aan het verhogen van het zelfvertrouwen en aan het vinden van betaald werk. "Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan", meent raadslid Sep Pouwels.
In 2016 stelde toenmalig raadslid en huidig wethouder Daan de Haas (VVD) ook al vragen over dit onderwerp. Toen telde Zuidplas 536 bijstandsgerechtigden, van wie er naar schatting 50 laaggeletterd zouden zijn.

Meer berichten