Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Directeur-bestuurder Ren&eacute; Mascini zegt Woonpartners vaarwel.</p>

Directeur-bestuurder René Mascini zegt Woonpartners vaarwel.

René Mascini vertrekt bij Woonpartners Midden-Holland: ‘Eén projectteam voor de regio met focus op integrale aanpak’

  •   keer gelezen

Waddinxveen – René Mascini heeft, kort voor zijn afscheid als directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland, gepleit voor de vorming van één projectteam voor de grote gebiedsontwikkelingen. “Het is alles is voor Bassie, maar Bassie krijgt daardoor minder.”

Door Erik van Leeuwen

Een verhuisdoos staat op de vergadertafel, drie andere dozen staan in de hoek. Het is overduidelijk dat er in de kamer van René Mascini (64) in het gebouw van wooncorporatie Woonpartners Midden-Holland in de Waddinxveense Coenecoop een vertrek aanstaande is. De kamer is opgeruimd, maar aan de muur en in de kast staan boeken, foto’s en beeldjes die Mascini herinneren aan vroeger tijden.

Hij wijst op een fotocompilatie van het project Gouda-Oost. “We hebben daar de wijk een hele andere sociale structuur gegeven. Het was vervallen en armoedig, de basisschool werd nauwelijks bezocht. Naast nieuwe woningen hebben we ook gezorgd voor een nieuwe school en andere voorzieningen.”

Hij pakt een fotolijstje van de kast. Op de foto is de 24 jaar jongere versie van Mascini zichtbaar die samen met wethouders de openingshandeling verricht. “Het eerste project dat ik voor Woonpartners in Waddinxveen heb gedaan. Zestig aanleunwoningen bij Souburgh in Waddinxveen. Het was een houten stellage en toen de bouwvakkers het touw lieten vieren lagen wethouder Maria Wientjes en ik in de modder.”

Verhaal gaat verder onder de foto


Een doos vol herinneringen. 

Mascini bracht zijn hele werkbare leven in de woonsector door. In 1986 was hij één van de oprichters van de woonbond, die als tegenmacht fungeerde van de verhuurders die steeds meer macht kregen toebedeeld. 

“Ook toen heerste er grote woningnood en ik vond het nodig om op te komen voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend was dat zij een woning konden kopen. Zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Wonen is een basisvoorwaarde. Alles begint met een dak boven je hoofd.” 

In 1997 werd hij directeur van Woonpartners Midden-Holland, dat net was ontstaan na een fusie tussen drie lokale wooncorporaties in Waddinxveen en de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. “We hadden destijds 3400 woningen in eigendom, nu zijn dat er 8500, tweeënhalf keer zoveel.”

Groei
Onder Mascini groeide de wooncorporatie, met Gouda, Zuidplas en Waddinxveen als verzorgingsgebied, uit tot een organisatie die was gericht op het beheer naar een actieve partij die nadrukkelijk op zoek ging naar groei. “Dat was in de beginjaren best lastig, want bij het Rijk en de provincie kon bijna niets. Je was al blij als je ergens twintig nieuwe woningen kon realiseren. Alle aandacht ging uit naar de Vinex-locaties bij Rotterdam en Den Haag. Deze regio was niet in beeld.”

‘Bij mijn aantreden had Woonpartners 3400 woningen, nu zijn ‘t er 8500’ 

Dat veranderde begin deze eeuw toen de eerste plannen voor een nieuw dorp in de Zuidplaspolder werden gemaakt. “Er zou een Ringvaartdorp komen van zesduizend woningen en Nieuwerkerk-Noord zou groot ontwikkeld worden met veel ruimte voor sociaal. Ik was daar niet voor. Ik was voor organische groei van de bestaande dorpen.”

Jaarlijks bouwt Woonpartners in de regio 140 nieuwe woningen. Het percentage sociaal neemt ook toe, al vindt Mascini het jammer dat Triangel een bescheiden deel levert. “We hebben daar wel geprobeerd aan grondposities te komen, maar dat is ons helaas niet gegund.”

In het Vijfde Dorp in Zuidplas krijgt dertig procent van de 8000 te bouwen woningen het predicaat sociaal. Daarnaast wordt twintig procent een ‘betaalbare’ woning. 

Mooie cijfers, maar Mascini wijst dat het daar niet alleen om gaat. “Wat voor sociale structuur krijgt het dorp? Dat is veel belangrijker dan aantallen. Dat vind ik in de discussies ook onderbelicht. Het zegt mij meer dat er straks 20.000 mensen worden gehuisvest, maar hoe geef je iedereen een zo goed mogelijke plek in de samenleving? Triangel heeft dat probleem niet, de wijk kan voor de voorzieningen een beroep doen op het dorp dat er al stond. In het nieuwe dorp is helemaal niks. Het Vijfde Dorp kan haar naam niet ontlenen aan de identiteit van de andere dorpen. Er moet diep en goed over nagedacht worden.”

Vandaar ook zijn pleidooi dat Gouda, Zuidplas en Waddinxveen meer moeten samenwerken. “Eén projectteam voor de regio, met focus op Westergouwe, de Spoorzone in Gouda, Triangel en het nieuwe dorp in Zuidplas. Het zijn grote gebiedsontwikkelingen die een integrale aanpak en regionale afstemming nodig hebben. Ik heb nu het idee dat gemeenten nog te veel langs elkaar heen werken.”

Mascini kan gebeld worden voor een adviesrol. “Ik neem dan wel afscheid van deze meer dan fulltimebaan, mijn hart blijft in de woonsector.”

Meer berichten