Fred Boevé, voorzitter van het Platform Middengebied Zuidplaspolder, in de raadzaal.
Fred Boevé, voorzitter van het Platform Middengebied Zuidplaspolder, in de raadzaal.

Platform stuurt raad ‘emotie’

Algemeen 937 keer gelezen

Zuidplas - Het platform Middengebied Zuidplaspolder heeft de gemeenteraad nogmaals gevraagd steviger op te komen voor de belangen van de bewoners en ondernemers in het gebied. Het stuurde de raad vorige week een voorbeeldmotie - een ‘emotie’ - die kan worden ingediend bij het besluit over het bestemmingsplan dat binnenkort moet worden genomen.

Door Erik van Leeuwen

Platformvoorzitter Fred Boevé, die zo’n zeventig adressen en tweehonderd mensen in het gebied vertegenwoordigt, lichtte de ‘emotie’ toe: “Sommige mensen zijn ten einde raad. We voelen ons klemgezet en niet gehoord door de gemeente.” Volgens hem is er door de omgevingsmanager heel veel koffie gedronken, maar heeft de gemeente een zeer afwachtende houding aangenomen. “Concreet is er niets of heel weinig gebeurd. De enige percelen die zijn aangekocht, liggen in het gebied waar het bedrijventerrein moet komen”, aldus Boevé.
In de motie geeft het platform een suggestie voor hoe het college de situatie rondom het middengebied positief kan oppakken. “Hiermee streven we ernaar om de bewoners en ondernemers in het middengebied zekerheid te bieden, waardoor het vertrouwen in de gemeente kan worden hersteld en de voortgang voor het gehele plan kan worden bevorderd.”
Het platform stelt in de motie dat de participatie niet juist en niet tijdig is verlopen en dat de raad geschrokken is van de zienswijzen van de indieners. Het platform geeft ook aan het onwenselijk te vinden dat het college blijft vasthouden aan het huidige bestemmingsplan.
Het stelt voor dat het college toezegt om voor 30 juni met zienswijze-indieners individueel in gesprek te gaan, ‘perspectieven’ te zullen bieden aan belanghebbenden over inpasbaarheid in het plan en een vertrekregeling met schadeloosstelling zal bieden.
Het platform wenst ook dat voor 31 december een voorstel op tafel ligt van waaruit verder kan worden gekeken. Ook wil het dat gronden of locaties van bedrijven geen andere bestemming krijgen zolang deze bedrijven actief zijn.
“Het platform geeft de voorkeur aan de toezegging van de wethouder. Die heeft eerder toegezegd aan de raad te onderzoeken of er extra budget kan komen om ondernemers en inwoners die het gebied willen verlaten - maar daarvoor tot nu toe niet in aanmerking kwamen - toch uit te kopen. Wij willen dat dit onderzoek afgerond is, voordat het bestemmingsplan volgens de planning van het college eind april wordt vastgesteld.” Op deze manier kan volgens het platform “de vrijblijvende factor in dit voorstel worden weggenomen, de voortgang worden bevorderd en geregeld worden dat bedrijven zonder perspectief al eerder in de plannen verplaatst kunnen worden.”