Jan Willem Schuurman. (foto: archief HvH)
Jan Willem Schuurman. (foto: archief HvH)

‘Vijfde Dorp is zéér verantwoord’

Algemeen 694 keer gelezen

Zuidplas - In het Vijfde Dorp kan onder de te nemen maatregelen in het bestemmingsplan verantwoord worden gebouwd en gewoond. Dat heeft het college gezegd tegen de gemeenteraad. “We hebben de grens van de bandbreedte van onzekerheid opgezocht”, aldus wethouder Jan Willem Schuurman.

Door Erik van Leeuwen

Schuurman reageerde daarmee op de onrust die is ontstaan over de water- en bodemveiligheid in het middengebied van de Zuidplaspolder. Volgens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn de maatregelen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, onvoldoende. Plat gezegd gaat het erover of het water- en bodemsysteem bij extreme weersomstandigheden (overvloedige regenval, langdurig periode van droogte) voldoende doet om overlast in het gebied te beperken.

Het waterschap wordt gezien als een van de belangrijkste partners bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp, maar drie weken geleden sprak het in op een avond van de gemeente, waarop een toelichting kon worden gegeven op ingediende zienswijzen. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben een verschil van inzicht op vier hoofdpunten: het omleggen van de Vierde Tocht, de lintbebouwing, peilfluctuatie en het waterpeil.

Dat de twee partijen de afgelopen weken niet nader tot elkaar zijn gekomen, bleek vorige week. Tijdens de algemene vergadering van het hoogheemraadschap zei dijkgraaf Toon van der Klugt dat het waterschap met de gemeente de uitdaging is aangegaan om een klimaatdorp te bouwen. Hij herhaalde met hoogheemraad Josien van Cappelle ook dat de maatregelen die nu in het bestemmingsplan staan, onvoldoende zijn. Hij baseert zich daarbij op onderzoeken en schattingen. “Er is altijd een marge van onzekerheid, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit niet voldoende is.”

De kwestie ligt niet lekker bij de gemeenteraad in Zuidplas. Bij de VVD, die al twijfels heeft over het bestemmingsplan in de huidige vorm, is de onrust gegroeid, zei raadslid Ferry van Wijnen donderdag. “Laten we voorop stellen dat wij als VVD vinden dat er al voldoende maatregelen zijn genomen, maar hoe nu verder? Komen we straks voor extra kosten te staan en hoe verhoudt zich dat tot het financiële plaatje van het plan waar wij ja tegen zeggen?”

Van Wijnen stelde dat ja zeggen tegen het bestemmingsplan een ‘blanco cheque’ voor meer water-en bodemmaatregelen impliceert. Als Zuidplas aan de eis van het hoogheemraadschap om de peilfluctuatie te verhogen tegemoetkomt, betekent dat een grote extra kostenpost. Wethouder Jan Willem Schuurman liet echter weten dat Zuidplas niet aan die ‘eis’ gaat voldoen. De gemeente is van mening dat er voldoende waterveiligheid is. “Bij geen enkele andere gebiedsontwikkeling is er een peilfluctuatie van dertig centimeter. We doen al heel veel.” Hij verzekerde dat er zonder problemen kan worden gewoond en gewerkt in het gebied. “Het is zéér zéér verantwoord. We hebben de grenzen van de bandbreedte van onzekerheden opgezocht.”

Schuurman en Van der Klugt zeiden ook dat het waterschap een eventuele vergunning om te bouwen in het gebied niet kan inhouden. “Om de dreigende impasse te doorbreken, kunnen we de maatregelen wellicht opnemen in het waterhuishoudelijk plan voor het gebied”, opperde Van der Klugt tijdens de algemene vergadering van het waterschap. “Dat zou dan verankerd moeten worden.”
Van der Klugt vertelde dat het waterschap, de gemeente en de provincie enige tijd geleden al een public-affairs-bureau in de arm hebben genomen, dat voor het Vijfde Dorp op zoek moet naar fondsen vanuit het Rijk en Europa. Dat werd bevestigd door wethouder Schuurman. Dijkgraaf Van der Klugt benadrukte dat hij de plannen voor het Vijfde Dorp niet wil frustreren. “Ik snap dat er gebouwd moet worden. Er is woningnood, mensen zoeken woonruimte. Dat moet in onze ogen wel veilig gebeuren. Zie ons als de kritische vriend.”