Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay/Shahid Abdullah

Vestia verkoopt 2500 woningen in Zuidplas

  •   keer gelezen

Rotterdam - Vestia heeft deze week haar volledige bezit aangeboden aan lokale woningcorporaties in Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Barendrecht, Bergeijk en Brielle. Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen hebben in elk geval belangstelling voor de ruim 2500 huurwoningen in Zuidplas.

Het grootste deel van de sociale woningen van Vestia in Zuidplas staat in Nieuwerkerk aan den IJssel. In Moerkapelle gaat het om enkele tientallen huizen. Sinds de woningcorporatie zes jaar geleden grote financiële problemen bleek te hebben, is op verschillende manieren geprobeerd weer financieel gezond te worden.

Tot vorige maand mocht Vestia van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geen complexen verkopen. Die verkoopstop is eind april opgeheven. "Voor Vestia betekent de verkoop een grote stap naar financieel herstel en dat we ons kunnen richten op onze kerngemeenten", zegt Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur. Vestia concentreert zich op Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. De volkshuisvestelijke opgaven daar zijn groot, en door de hoge rentelast van de leningenportefeuille zegt Vestia niet tegelijkertijd de gewenste bijdrage te kunnen leveren in Zuidplas, Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Met de gemeenten en de daar actieve woningcorporaties is de conclusie getrokken dat de volkshuisvestelijke opgave te groot is voor Vestia alleen. Door de verkoop kan een andere corporatie wel de gewenste bijdrage leveren.
Als voorwaarde geldt dat de verkoop van de woningen moet plaatsvinden tegen minimaal de marktwaarde in verhuurde staat. In Zuidplas gaat het behalve om ruim 2500 huurwoningen ook om ander vastgoed zoals bedrijfsruimten, garages, zorgvastgoed en scootmobielplaatsen.

Directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners Midden-Holland - dat 1300 sociale woningen verhuurt in Zevenhuizen en Moerkapelle - bevestigt het aanbod van Vestia te hebben ontvangen en stelt dat in de loop van volgende week gesprekken met Vestia over een eventuele verkoop beginnen. Die gesprekken worden gevoerd samen met de gemeente en corporatie Mozaïek Wonen. "Mozaïek Wonen heeft al eerder kenbaar gemaakt een bijdrage te willen leveren aan deze volkshuisvestelijke opgave", zegt directeur-bestuurder Ron de Haas. "Dat betekent dat we belangstelling hebben voor overname van het woningbezit van Vestia." Mozaïek Wonen bezit 1000 woningen in Moordrecht en 9000 woningen in Gouda, Bodegraven en Nieuwerbrug.

Directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners Midden-Holland (dat in totaal bijna 8000 woningen bezit in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Alphen aan den Rijn) voorziet stevige onderhandelingen: "Het wordt geen eenvoudig traject, gezien de financiële uitgangspositie van Vestia, en ónze verantwoordelijkheid om de woningen niet tegen een te hoge prijs te verwerven. Aankoop van de Vestia-woningen mag niet ten koste gaan van onze huidige huurders."

Behalve Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen heeft Vestia drie andere corporaties aangeschreven met het aanbod om de ruim 2500 huurwoningen en ander vastgoed in Zuidplas over te nemen. Het gaat om Woonbron (45.000 woningen in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht), QuaWonen (8400 woningen in de Krimpenerwaard) en Groen Wonen Vlist (nu 1000 woningen in Stolwijk, Haastrecht en Vlist, maar bezig met een fusie met drie andere corporaties in Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel).

Vestia streeft ernaar de verkoop van het vastgoed volgend jaar af te ronden.

Meer berichten