Logo hartvanzuidplas.nl
Het is aannemelijk dat het college gaat voor 10.000 woningen in het middengebied van de Zuidplaspolder.
Het is aannemelijk dat het college gaat voor 10.000 woningen in het middengebied van de Zuidplaspolder.
Woningbouw Zuidplaspolder

Vijfde Dorp krijgt veel meer woningen

  •   1542 keer gelezen

Zuidplas – De ontwikkeling van het Vijfde Dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder is alleen maar haalbaar als er meer woningen gebouwd worden dan in het oorspronkelijke bid staat dat eind 2017 door Zuidplas bij de provincie werd ingediend. Dat heeft onderzoek uitgewezen.

In de bieding, die namens de gemeenteraad werd gedaan, is sprake van 5000 woningen aan de bestaande dorpskernen en 4000 woningen in het middengebied van de Zuidplaspolder. De ontwikkeling van het Vijfde Dorp, waarvan de precieze locatie niet bekend is, is echter alleen mogelijk als er 'significant' meer huizen worden gebouwd. Diverse bronnen melden dat.
Bij de bestaande dorpskernen kan grotendeels worden meegelift op de sociale voorzieningen en bestaande groen- en infrastructuur. Voor het Vijfde Dorp moet alles opnieuw worden aangelegd. Bij de presentatie in november 2017 van de scenario's waarschuwde de gemeente al dat sommige scenario's een negatieve exploitatie tot gevolg zouden hebben. Er werd toen al gesproken van een scenario 0 (7000 woningen) 'dat niet financieel haalbaar was in combinatie met ambities versterking groenstructuur en infrastructuur'. Scenario 1 (14.000 woningen) ging toen ook al uit van bijstelling van de kwaliteitsambities. Minus de 5000 woningen die gebouwd worden in Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle, is het aannemelijk dat het college straks op basis van verkenningen, onderzoeken en de gesprekken met de stakeholders tot een voorstel komt van om en nabij 10.000 woningen. Daarmee zou het Vijfde Dorp, als het af is, naar inwonertal gerekend bijna net zo groot worden als Nieuwerkerk.
Vergaderingen met de gemeenteraad zijn tot nu toe steeds in beslotenheid gehouden. De gemeente wil daarmee voorkomen dat grondspeculanten hun kans grijpen. De gemeenteraad debatteert dinsdag 19 juni voor het eerst in de openbaarheid over de plannen. Op 16 juli valt een definitief besluit.
Zuidplas is, als de raad ja zegt, voor het doorgaan van de plannen wel afhankelijk van de andere partijen. Dat er vorderingen worden gemaakt in de ontwikkeling van de plannen blijkt uit een brief die wethouder Bas Kurvers van Rotterdam - Rotterdam heeft een aandeel van veertig procent in de Grondbank - deze maand stuurde naar de commissie Bouwen en Wonen. Kurvers benadrukt dat het voor Rotterdam van belang is dat er inbreng geleverd wordt voor een complementair woningbouwprogramma en hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van het gebied. "Voor de Grondbank en gemeente Rotterdam blijft het belang gelden om de reeds verworven grond tegen minimaal de boekwaarde af te zetten. Daarnaast blijft voor Rotterdam een goede programmering met de juiste woontypologieën een vereiste. Dit om zoveel mogelijk aan te haken bij de gewenste regionale woningbehoefte, waaronder dertig procent sociaal", schrijft Kurvers.
Een andere belangrijke partij, de provincie, laat via een woordvoerder weten nog vast te houden aan de eerdere bestuurlijke afspraken van 7000 woningen. De vraag is echter hoe het nieuwe provinciebestuur tegen het Vijfde Dorp aankijkt.

Versoepeling regels
De provincie maakte vorige week bekend dat zij de regelgeving om woningbouw te versnellen, versoepelt. Dit geldt overigens niet voor het middengebied, maar voor níeuwe woningbouwprogramma's. Zuid-Hollandse regio's mogen daarin dertig procent meer woningen inplannen. Daarmee wil de provincie voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of worden vertraagd. "Met deze maatregel hopen we dat uiteindelijk honderd procent van de woningbehoefte daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zodat er op den duur voor iedereen in Zuid-Holland een geschikte woning is", aldus gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Uitgangspunt blijft volgens de provincie dat woningaanbod aansluit op de vraag. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten