Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Erik van Leeuwen
Woningbouw Zuidplaspolder

Het Vijfde Dorp, waarover praten we?

  •   1165 keer gelezen

[Ingezonden]

Zuidplas - 'Praat mee over de ontwikkeling van De Nieuwe Zuidplaspolder'. Dat vraagt gemeente Zuidplas aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, voor wie vanavond 12 september vanaf 19.00 uur in Op Moer in Moerkapelle, en op 19 september in Swanla in Zevenhuizen, bijeenkomsten worden gehouden. Hart van Holland maakt ruimte voor opinie-artikelen over de plannen voor het Vijfde Dorp. Milieuvereniging Zuidplas bijt het spits af.

Zuidplas wil een mooi nieuw dorp, het Vijfde Dorp met 4000 woningen, in het Middengebied van de Zuidplaspolder bouwen. Dat ligt in het hart van de Zuidplaspolder; tussen de A20, N219, spoorbaan Den Haag-Gouda en de Moordrechtboog. De woningmarkt trekt aan. De milieuvereniging wil best begrijpen dat de gemeente nu wil bouwen op gronden van de regionale Grondbank, die voor 9 procent in handen is van Zuidplas (voor 40 procent van Rotterdam en 40 procent van de provincie), maar meent dat daarvoor een betere plek is.

De milieuvereniging heeft jaren geroepen dat er weinig behoefte was aan nieuwe woningen in Zuidplas. De grote steden groeien, maar in de omliggende gemeenten stabiliseert de bevolking. Dat hebben we onderbouwd met cijfers uit het verleden (in de jaren 2010-2018 produceerde Zuidplas 110 woningen per jaar). Als er dan gebouwd moest worden, dan wel aan de grenzen van de bestaande dorpen.

Tijden zijn veranderd. Er wordt gesteld dat er nu in de Randstad een grotere behoefte is aan starters-, senioren-, sociale -, gezins- en goedkopere woningen. Met een groter tekort aan woningen kan Zuidplas mogelijk wel 200 woningen of zelfs meer woningen per jaar bouwen?

Het moet een prachtig dorp worden. De burgers mogen meedenken en praten over de ideeën in de Ontwikkelingsvisie van het Middengebied. Daarin is de locatie van het nieuwe dorp al vastgesteld: in het noordwesten van het gebied langs de spoorbaan Den Haag-Gouda. Dit gebied ligt voor auto's gunstig bij de Moordrechtboog, maar helaas biedt dit gebied naast de spoorbaan en bedrijventerrein Doelwijk verder weinig woongenot.

Het is daarom beter te bouwen vanaf de zuidwestelijke hoek van het Middengebied. Het Vijfde Dorp grenst dan aan het natuurgebied van het Rottegebied en ook aan de bestaande bebouwing van Zevenhuizen (Koningskwartier), Nesselande en Nieuwerkerk. De inwoners van het Vijfde Dorp maken dan gebruik van de voorzieningen in de nabije wijken (sportfaciliteiten, scholen, zwembad, cultuuractiviteiten, etc.). Het metrostation Nesselande is vlakbij. Er is dan ook geen risico dat onnodig voorzieningen worden gerealiseerd. Het maakt ook niet uit of het Vijfde Dorp snel of langzaam groeit (of het zwembad komt na 5, 10, 20 of 30 jaar). Het nieuwe centrum komt dan in het midden van het Middengebied in plaats van in het uiterste westen.

De infrastructuur van het Vijfde Dorp kan nu aansluiten bij de bestaande bebouwing zoals vuilwaterafvoer, uitbreiding van openbaar vervoer naar de metro, enz. De capaciteit van de N219 moet vergroot worden, maar dit is vooral nodig voor de bestaande bebouwing in Zevenhuizen en Nesselande en het regioverkeer.

Er worden groenstroken aangelegd tussen het bestaand bebouwd gebied (Zevenhuizen, Nesselande en Nieuwerkerk) en het Vijfde Dorp. Deze groenstroken kunnen ook dienen voor de geplande verbindingen tussen natuurgebieden. Deze groene zones bestaan uit water, gras, planten, struiken en bomen, bevatten recreatieve wandel- en fietspaden en behoren een natuurbeleving te creëren. Hoe breed moeten deze groenstroken worden? Dit is een vraag voor de meet-up bijeenkomsten vanavond in Moerkapelle en donderdag 19 september in Zevenhuizen.

Het is de milieuvereniging een doorn in het oog dat er nu zo weinig gesproken wordt over de Groene Waterparel en de kreekrugzone van de Rode Waterparel. Wij zijn bang dat de polder volgebouwd wordt. Dat gaat ten koste van ons woongenot en leefklimaat. De mens in de Randstad heeft ook behoefte aan natuur en recreatie.

Voordat de plannen vastgesteld worden, moet daarom eerst grondig nagedacht worden over een landschapsplan met onder meer de plaatsing van groene verbindingen tussen natuurgebieden met een breedte van mogelijk 150 tot 200 meter om een scheiding te creëren tussen de woongebieden en omwonenden en recreanten die genieten van de natuur.

Zuidplas voelt de druk van Rotterdam om te bouwen nabij de Moordrechtboog, waar de Grondbank veel grond bezit. Zuidplas is niet verplicht grond uit te nemen. Het Rijk en de provincie kunnen ook het aandeel van Rotterdam overnemen, als er zo nodig gebouwd moet worden in de polder. Met de nu gekozen locatie zal het autoverkeer op de A20 toenemen, omdat het te ver ligt van de metro.

Bert van Duijl en Leo Loch,
namens Milieuvereniging Zuidplas

Ook een opinie-artikel insturen voor plaatsing in Hart van Holland? Dat kan via: redactie@hvh-zuidplas.nl. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten.

Voor meer informatie over de plannen met de Zuidplaspolder: www.denieuwezuidplaspolder.nl.

Inschrijven voor de bijeenkomst van de gemeente op 12 september in Op Moer: klik hier.
Voor de bijeenkomst op 19 september in Swanla, klik hier.

Meer berichten