Logo hartvanzuidplas.nl
Waar het Vijfde Dorp ongeveer moet komen.
Waar het Vijfde Dorp ongeveer moet komen. (Foto: Erik van Leeuwen)
Woningbouw Zuidplaspolder

Groene zone twistpunt bij bouw Vijfde Dorp

  •   373 keer gelezen

Zuidplas – Zuidplas wil landelijk bouwen in het middengebied van de Zuidplaspolder, maar hoe doe je dat als de andere partijen de maximale winst willen pakken en het groen een (financiële) zaak van Zuidplas vinden?

Door Erik van Leeuwen

In het spel van loven en bieden rondom het Vijfde Dorp hoeft Zuidplas van de andere partijen in de Grondbank weinig te verwachten als het om de ingetekende groene zone gaat. Het gebied tussen aan de ene kant de Eerste Tocht en de Derde Tocht en aan de andere kant de N209 is bij de concept-ontwikkelvisie ingericht als landelijke schakel.

Het groengebied werd goed ontvangen door Platform Mooi Zuidplas, met vertegenwoordigers van onder ander de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en milieu- en natuurclubs. Zij zien de landelijke schakel als een verbinding van de Eendragtspolder met Park Hitland. “Een goede balans tussen groen en steen”, zei Arend Hoogeveen van Stichting Natuurpolders onlangs. “Het gebied vormt met de Groene Waterparel en het Restveengebied een groene corridor van de Eendragtspolder naar de Hollandsche IJssel.”

“Wij zijn niet tegen een nieuw dorp, maar we vinden wel dat er een goede samenhang moet zijn met de natuur. Het is een typerend gebied, cultureel erfgoed”, vulde Kor van der Gras, ook lid van Platform Mooi Zuidplas, aan. Die natuurlijke ambitie hoog houden is een pittige klus voor Zuidplas, zeker als de (meeste) partijen in de Grondbank alleen zijn geïnteresseerd in de financiële hoofdprijs. Achter gesloten deuren dijt het Vijfde Dorp immers steeds verder uit. De grenzen van de landelijke schakel van de concept-ontwikkelvisie zijn daarbij niet heilig.

Kreekrug volbouwen
De historische ‘kreekrug’ zal bij de bouw van het nieuwe dorp een centrale rol vervullen, zo is inmiddels wel duidelijk. Op de hoger gelegen zone moet een karakteristieke, kronkelige entree(-weg) komen, geflankeerd door woningen. De kreekrug begint aan de Eerste Tocht, die nog wordt gespaard. Dat geldt niet voor het stuk tussen de Tweede Tocht en de Moordrechtse Middelweg. Als die plannen verwezenlijkt worden, brengt dat de landelijke schakel in de verdrukking. “Ik ken de plannen niet, dus kan ik er ook moeilijk op reageren”, zei Hoogeveen. “Wat ik wel weet: bouwen ze die kreekrug vol, dan is van het robuuste natuurgebied niets over.”

De provincie zegt nog steeds ‘geen ambitie’ voor een groene robuuste verbindingszone te hebben. “Wij gaan ervan uit dat de gemeente zelf zorgdraagt voor de financiering van een eventuele ambitie”, herhaalde afgelopen week een woordvoerder van gedeputeerde Anne Koning het standpunt.

In de visie doet Zuidplas een voorstel tot een gecombineerde ontwerpopgave van het Restveen en de Groene Waterparel samen met de provincie en het waterschap. Daarover zegt de provincie in gesprek te zijn met de gemeente. “In de definitieve visie willen wij duidelijkheid over de samenhang tussen de groene schakel, de Groene Waterparel en het Restveengebied. Daarbij is de opgave voor die laatste twee gebieden leidend.” 

Meer berichten