Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De ontwikkeling van Nieuwerkerk-Noord was lange tijd onderdeel van de (geheime) besprekingen over het masterplan voor het middengebied van de Zuidplaspolder. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)</p>

De ontwikkeling van Nieuwerkerk-Noord was lange tijd onderdeel van de (geheime) besprekingen over het masterplan voor het middengebied van de Zuidplaspolder. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)

Vijfde Dorp

Nieuwerkerk-Noord ‘dupe’ van Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – De ontwikkeling van het Vijfde Dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder gaat ten koste van de woningbouwplannen in Nieuwerkerk-Noord. Dat de provincie de rem erop heeft gezet, vinden diverse raadsfracties in Zuidplas teleurstellend en jammer.

De ontwikkeling van Nieuwerkerk-Noord was lange tijd onderdeel van de (geheime) besprekingen over het masterplan voor het middengebied.

Bij de presentatie van datzelfde plan werd duidelijk dat het gebied dat ligt tussen Nesselande en de Eerste Tochtweg en doorkruist wordt door de N219, niet langer deel uitmaakt van het totaalplan.

De provincie heeft de gemeente Zuidplas laten weten dat er wel gebouwd mag worden, maar op zeer kleine schaal. Het gaat om drie hectare. Ter vergelijking: het Vijfde Dorp wordt duizend hectare groot.

‘Zuidplas West’
Er is al lange tijd sprake van planontwikkeling in het bewuste gebied. In 2009 kwam de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel met de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle tot een plan op hoofdlijnen. Het plan ‘Zuidplas West’ moest voorzien in de bouw van 1200 woningen in Zevenhuizen-Zuid en 1800 woningen in Nieuwerkerk-Noord. In Zevenhuizen-Zuid, het huidige Koningskwartier, kwam het plan van de grond, in Nieuwerkerk-Noord niet, hoewel de afgelopen jaren wel gronden werden verworven.

De 1800 woningen dienden gebouwd te worden in een dorps (850) en in een landelijk milieu (950). Het was de bedoeling dat het zwaartepunt van het dorpse milieu kwam te liggen bij de overgang naar de bestaande verstedelijking van Nieuwerkerk. Het landelijke milieu zou met name aan de noordoostzijde te vinden zijn, aansluitend bij de koppeling naar de Rode Waterparel. Er zou overwegend laagbouw worden gerealiseerd. Voor de voorzieningen zouden inwoners terecht kunnen in Nieuwerkerk.

Ringvaartdorp
In de plannen van 2009 was ook al rekening gehouden met een dorp in het middengebied. Het Ringvaartdorp zou zesduizend woningen omvatten. Tweeduizend minder dus dan wat het masterplan nu aangeeft.
PvdA/GroenLinks-raadslid Martin Damen zei onlangs het jammer te vinden dat de plannen voor Nieuwerkerk-Noord in de ijskast zijn verdwenen. “Het is een heel verrommeld gebied.”

Ook ChristenUnie/SGP is teleurgesteld. Raadslid Peter Molenaar vindt het ‘lastig’ dat het masterplan geen oplossing biedt voor Nieuwerkerk-Noord. “De daar zittende ondernemers en bewoners hebben recht op toekomstperspectief.”

Wethouder Jan Hordijk gaf aan dat de gemeente de nieuw ontstane situatie bekijkt en een nieuwe strategie bepaalt. “De provincie heeft aangegeven dat tot 2035 beperkte bouw mogelijk is. Dat stelt ons wel voor een lastig punt.”
Volgens Molenaar is en blijft de woningnood hoog in Nederland en in de regio. Hordijk: “De provincie bepaalt het woningprogramma en de verdeling van de contingenten.”

Dat drie hectare wel bebouwd mag worden, geeft Zuidplas weinig mogelijkheden. Er zouden honderd tot honderdvijftig woningen gerealiseerd kunnen worden, een fractie dus van wat Zuidplas ooit voor ogen had.

Meer berichten