Logo hartvanzuidplas.nl
<p>In een nieuw gebouw kan aan de wensen van de islamtische gemeenschap tegemoet gekomen worden.</p>

In een nieuw gebouw kan aan de wensen van de islamtische gemeenschap tegemoet gekomen worden.

(Foto: Erik van Leeuwen)

Nieuwerkerkse moskee mag verbouwen, ondanks enige verdeeldheid bij ChristenUnie/SGP

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - De gemeenteraad heeft geen ruimtelijk bezwaar tegen de verbouwing van het pand aan de Prinses Irenestraat 3, dat als islamitisch gebedshuis fungeert.

Erik van Leeuwen

Het gebouw was jarenlang in handen van De Reisduif. De opgeheven postduivenvereniging verkocht het pand met bijbehorende grond in 2019 aan de Stichting Islamitische Moskee Errahmane. Die was daarvoor gevestigd in een klein gebouw aan de Prins Bernhardstraat.

Het stichtingsbestuur treft al geruime tijd voorbereidingen om op de huidige locatie het uit 1980 daterende en verouderde gebouw te vervangen door een nieuw gebouw, dat tegemoetkomt aan de wensen van de islamitische gemeenschap in Nieuwerkerk. Het college geeft aan dat de moskee hoofdzakelijk een lokale functie heeft.

Het nieuwe gebouw moet meer mogelijkheden bieden voor de functie als islamitisch gebedshuis. Er komt een wacht- en wasruimte, voor mannen en vrouwen.

Het college stelt dat de plannen goed inpasbaar zijn in de bestaande omgeving en de gemeenteraad ging daar vorige week in mee.

Verdeeld
Het raadsvoorstel leverde in de fractie van ChristenUnie/SGP enigszins verdeelde reacties op, zei fractievoorzitter Cock van der Spek.

Een deel van de fractie heeft volgens hem wat meer ambivalente gevoelens bij de verklaring van geen bedenkingen over de nieuwbouw van een moskee. “Probeer eens een kerk te bouwen in een islamitisch land. Dan heb ik het nog niet over de christenvervolging die daar plaats kan vinden. Een godsdienst die Jezus Christus niet erkent als Zoon van God, maar zij vraagt wel in Nederland haar eigen religieuze ruimte. In een land met een christelijke achtergrond.”

Hij zei echter ook dat andere fractieleden dit voorstel voor nieuwbouw van een moskee zien als behorend bij de Nederlandse samenleving, waar ook de islam deel van uitmaakt. 

“En daarom ook recht heeft op deze ruimte. We moeten anderen niet de maat nemen, waar we zelf niet mee gemeten willen worden. In ons land kennen wij de vrijheid van godsdienst, een groot goed in onze samenleving. Dat komt tot uiting in onze publieke ruimte. De kerken maken daar gebruik van en die ruimte mogen wij anderen niet ontzeggen”, aldus Van der Spek.

Vanuit het ruimtelijk vraagstuk was er volgens Van der Spek weinig op tegen om in te stemmen met het voorstel.

Meer berichten