Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Sinds 2012 stroomde water vanuit de Rotte vijf keer de Eendragtspolder in.&nbsp;</p>

Sinds 2012 stroomde water vanuit de Rotte vijf keer de Eendragtspolder in. 

(Foto: HHSK)

‘Laat water en bodem altijd sturend zijn voor inrichting’

  •   keer gelezen

Regio - Het IPCC-klimaatrapport dat begin deze maand is verschenen, benadrukt dat klimaatverandering nu al tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als waterbeheerder van het laagstgelegen gebied van Nederland onderstreept het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in een visie op het rapport de urgentie van het versnellen van maatregelen.

In het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn 14.000 internationale klimaatonderzoeken verwerkt. In al haar berekeningen komt de organisatie van de Verenigde Naties tot dezelfde conclusie: al over zo’n tien jaar, een decennium eerder dan verwacht, is de temperatuur op aarde 1,5 graden gestegen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zegt nu al in zijn dagelijks werk de gevolgen te ondervinden van de weersextremen; van steeds extremere buien tot langdurige droogte. Het roept op tot nog snellere aanpassing aan het veranderende klimaat.

‘We zijn al jaren hard aan de slag met duurzame waterwerken om ons aan te passen aan het snel veranderende klimaat en om minder CO2 uit te stoten. Waterwerken zoals dijkversterkingen en de grote noodwaterberging in de Eendragtspolder (die sinds de aanleg vijf keer is gebruikt), maar ook kleinschaligere oplossingen zoals het werken aan meer waterpleinen in Rotterdam. Daarnaast bieden we bijvoorbeeld alternatieven voor aardgas met aquathermie en biogas, en we stellen terreinen beschikbaar voor zonnepanelen en windmolens.’

Omdat er volgens de waterschappen veel meer nodig is, doen ze gezamenlijk een oproep aan andere overheden en aan het kabinet om water voortaan altijd sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. ‘We roepen op om toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land- en bodemgebruik en om hier structureel, ook financieel, op in te zetten.’

Meer berichten