Het college zet in op hoogwaardig openbaar vervoer. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
Het college zet in op hoogwaardig openbaar vervoer. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)

Auto’s van de straat in Vijfde Dorp; plan voor parkeergarage

Algemeen Vijfde Dorp 1.130 keer gelezen

Zuidplas - Wethouder Jan Willem Schuurman heeft bij een voortgangsrapportage over het Vijfde Dorp ‘een tipje van de sluier’ over de mobiliteitsplannen opgelicht. In de plannen voor het dorp staat een grote parkeergarage ingetekend.

Parkeren in het Vijfde Dorp is een hot item; de parkeernorm ligt bij de gemeenteraad onder een vergrootglas. Veel partijen in de raad hebben moeite met de parkeernorm van 1,1. Die is fors lager dan de huidige norm voor Zuidplas. “We zijn bezig met een voortdurende zoektocht, waarbij we aan de ene kant onze ambities voor minder autoverbruik willen nastreven, maar aan de andere kant willen voorkomen dat we over tien jaar in de ellende zitten, omdat we ons niet goed hebben gerealiseerd wat voor impact een lagere parkeernorm heeft”, zei wethouder Jan Willem Schuurman.

Een parkeergarage past volgens de wethouder in het streven om een dorp te bouwen waarin de auto minder prominent aanwezig is in het straatbeeld. “Als we tot zo’n cultuur kunnen komen, is dat een verademing”, zei Schuurman.
De gemeenteraad is van mening dat het autoverbruik pas kan worden verlaagd als er een goed openbaarvervoernetwerk ligt rond het Vijfde Dorp. Dat realiseert het college zich ook, vandaar dat stevig wordt gelobbyd voor zo’n intensief netwerk. “Op dit moment is de aanbestedingsprocedure bezig voor de concessies voor het busvervoer in Zuid-Holland Noord. Dat proces wordt geleid vanuit de provincie. De ontsluiting van het Vijfde Dorp maakt onderdeel uit van die aanbestedingsprocedure”, aldus Schuurman.
Een nieuw treinstation - Gouweknoop bij Westergouwe - is volgens Schuurman een project ‘van de lange adem’. Zuidplas voert de lobby gezamenlijk met Gouda en andere partners in regio Midden-Holland.
Om de verkeersdruk rond het Vijfde Dorp te beteugelen worden in de komende jaren een groot aantal aanpassingen gedaan aan het wegennet. Hier is al enige tijd geleden overeenstemming over bereikt met partners. “We zijn nu verder aan het uitwerken wie wat doet en wanneer.”