NEZ is niet tegen. Paul van Drenth: 'Maar we vinden wel dat als je een nieuw dorp gaat bouwen, je dat goed moet doen'
NEZ is niet tegen. Paul van Drenth: 'Maar we vinden wel dat als je een nieuw dorp gaat bouwen, je dat goed moet doen'

NEZ wil een ‘heel wit’

Algemeen 427 keer gelezen

Zuidplas – De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn nog allesbehalve overtuigd van de collegeplannen voor het Vijfde Dorp. Vooral SP en Nieuw Elan Zuidplas zijn zeer kritisch.

NEZ, de grootste oppositiepartij, zegt de plannen zoals die er nu liggen, niet te kunnen steunen. De partij is volgens fractievoorzitter Paul van Drenth niet tegen. “Maar we vinden wel dat als je een nieuw dorp gaat bouwen, je dat goed moet doen. We zien nu zaken opdoemen waar we ons zorgen over maken.”
Eén van die zaken is de onenigheid tussen college en het waterschap over de inrichting van het watersysteem in het gebied. Dat het hoogheemraadschap als partner van Zuidplas in het proces onlangs insprak bij de zienswijzeavond, wekte verwondering bij NEZ en de andere raadspartijen. “Ik acht het advies van het waterschap zeer hoog”, aldus Van Drenth. Het waterschap gaf aan dat er meer veiligheidssystemen moeten worden ingebouwd om waterlast bij grote ‘Limburgse buien’ te voorkomen.

De discussie tussen waterschap en college heeft onder andere betrekking op de peilfluctuatie. In het bestemmingsplan is door het college dertig centimeter opgenomen, het waterschap adviseert vijftig centimeter. “Bijna nergens anders in grote gebiedsontwikkelingen wordt die dertig centimeter aangehouden. Wij doen dat wel en leveren dus al een substantiële bijdrage”, reageerde wethouder Jan Willem Schuurman.

Verhogen van de peilfluctuatie heeft financiële gevolgen. NEZ vroeg om een indicatie voor één centimeter. Schuurman wilde alleen in vertrouwen vertellen hoeveel dat is. Hij gaf toe dat geld een belangrijke rol speelt. “Ambitie is hier echter leidend geweest.” Schuurman zei ook dat hij in gesprek gaat met het waterschap. “Het is voor het beeld niet goed dat we tegenover elkaar staan, wij moeten als partners juist naast elkaar staan.”

Stukje brood
NEZ was sowieso kritisch over de manier waarop het college de gemeenteraad voorziet van informatie over belangrijke ontwikkelingen rondom het Vijfde Dorp. Fractievoorzitter Paul van Drenth vergeleek de raad met een vijver waarin de raadsleden af en toe een stukje brood door het college krijgen toegeworpen. “Als we weer gaan kwaken volgt het volgende stukje brood. Een heel wit of bruin brood komt er niet.”

SP-fractievoorzitter Jan Baas sprak van een ‘onbezonnen’ plan. “We zijn en blijven tegenstander van bouwen in de polder.” Volgens hem had Zuidplas veel beter kunnen kiezen voor ontwikkeling in Nieuwerkerk-Noord. “Dat was veel beter inpasbaar geweest. Met 2000, 2500 woningen was voorzien in onze eigen woningbehoeften. Nu hebben we daar een gebied waarin veel mensen geen toekomst meer zien.”
VVD-raadslid Ferry van Wijnen was het niet met hem eens dat ontwikkelen in Nieuwerkerk-Noord per se makkelijker was geweest. “Er zijn daar niet alleen mensen die weg willen, maar ook die willen blijven. Het zijn dezelfde problemen als die we in het middengebied ondervinden.”

PvdA/GroenLinks lijkt enigszins in dubio. De partij van fractievoorzitter Martin Damen is kritisch op het proces, maar vindt het wel belangrijk dat er veel ruimte komt in het Vijfde Dorp voor sociale woningbouw. Dertig procent van de achtduizend te bouwen woningen zijn in de categorie sociale huur.
(Erik van Leeuwen)