Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Voorzieningen zoals Theater Swanla in Zevenhuizen wil het college proberen te behouden.</p>

Voorzieningen zoals Theater Swanla in Zevenhuizen wil het college proberen te behouden.

Ambitieniveau teruggeschroefd en geen onomkeerbare besluiten: ‘Iedereen wordt geraakt door bezuinigingen’

  •   keer gelezen   Financieel

Zuidplas – Alle inwoners van Zuidplas worden de komende jaren geraakt door de bezuinigingen van de gemeente. Dat zei wethouder financiën Daan de Haas 15 juni bij de presentatie van de jaarstukken en de zomernota van de gemeente. Om niet verder te hoeven interen op de reserves, moet Zuidplas flink snijden in de uitgaven.

Erik van Leeuwen

De gemeente heeft het afgelopen jaar nog wel afgesloten met een kleine plus. Tegenover de 118 miljoen euro aan uitgaven stond 118 miljoen en een beetje aan inkomsten. Onder de streep betekent dat dat Zuidplas 366.000 euro positief eindigt. Volgens De Haas is dat netjes, omdat het college veel van wat het zich had voorgenomen, heeft uitgevoerd.

De kleine plus van afgelopen jaar wordt echter overschaduwd door het zware weer dat naar Zuidplas trekt. De komende jaren wordt rekening gehouden met grote tekorten, die oplopen tot miljoenen. Het college heeft inmiddels de aanzet gegeven tot een pakket bezuinigingen, die iedereen raakt. “Het zal ingrijpend zijn”, zei De Haas. Hij gaf wel aan dat het college gaat proberen de stijging van de woonlasten te beperken.

De gemeente krijgt volgens De Haas te maken met een dalende rijksbijdrage; Zuidplas ontvangt ongeveer een miljoen euro minder uit Den Haag. Gecombineerd met de stijgende kosten in het sociaal domein is een herstelplan noodzakelijk. Met de gemeenteraad bekijkt het college welke maatregelen er genomen moeten worden, maar duidelijk is volgens De Haas dat er voor alle gebieden (openbare ruimte, sportvoorzieningen) minder geld is.

“We willen onomkeerbare besluiten voorkomen”, zei De Haas. Hij gaf Swanla als voorbeeld. “Als je dat sluit, zal het in de toekomst heel lastig worden om weer een theater- en cultuurvoorziening op poten te zetten.”

‘Keuzes maken’
De gemeenteraad buigt zich volgende maand over het herstelplan dat als ondertitel ‘Keuzes maken’ heeft. Het college heeft al een voorschot genomen op de bezuinigingen. “We hebben ons ambitieniveau al teruggeschroefd”, liet De Haas weten.

Eén van de uitdagingen waarvoor Zuidplas staat, is het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein. Ook afgelopen jaar werd er veel meer uitgegeven dan verwacht. Voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was dat 1,1 miljoen euro.

Dat Zuidplas desondanks een plusje mocht noteren, is te danken aan succesvolle grondexploitaties. Die zorgden voor 3,6 miljoen euro. Vooral met Esse Zoom werd goed geboerd. Daar is ten volle geprofiteerd van de markt. “Wat eerst een zorgenkindje was, is nu zeer lucratief”, zei wethouder Ruimte en Wonen Jan Hordijk.

Die vertelde dat er afgelopen jaar een kleine vijfhonderd woningen zijn gebouwd. Voor dit jaar is dat aantal minder (vierhonderd). In 2022 staan er achthonderd nieuw te bouwen woningen gepland.

Hordijk zei ook te hopen dat in 2023 alle procedures rond het Vijfde Dorp zijn afgerond en dat medio 2024 met de bouw van de eerste woningen kan worden gestart.

Meer berichten