Een van de museumschatten is een detail van de kaart van Tirion uit circa 1650. (foto: OZM)
Een van de museumschatten is een detail van de kaart van Tirion uit circa 1650. (foto: OZM)

Regionale geschiedenis in kaart bij nieuwe expo OZM

Historie 231 keer gelezen

Zevenhuizen - Tijdens de maart-openstelling van de musea Ons Verleden en Ons Molenverleden wordt zaterdag 30 maart de nieuwe tentoonstelling van landkaarten uit atlassen geopend. De kaarten zijn gerangschikt op periode, waardoor eerst de landelijke geschiedenis aandacht krijgt in de Romeinse en Bourgondische tijd, voortschrijdend in de tijd volgt de periode van de droogmakingen en daarmee de regionale geschiedenis. De opening is om 14.00 uur.

Met de expositie gaat een wens van de vrijwillige curatoren om de verzameling landkaarten - waarvan een deel al op zowel de beneden- als op de bovenverdieping te zien was - aan een groter publiek te tonen, in vervulling. De landkaarten zijn voor een groot deel voorzien van extra informatie en toelichting. Een van de laatste activiteiten van de onlangs overleden Arie Dekker is ook in de tentoonstelling terug te vinden; hij verzamelde kaarten van de Tweemanspolder, waarop te zien is hoe de polder in de loop van de tijd veranderde. Op de bovenverdieping zijn op de daar aanwezige landkaarten alle molens te vinden, die ooit zorgden voor het juiste waterpeil. Meestal is ‘kaartenman’ Frits Farinaux hier te vinden voor meer informatie.

Ons Molenverleden
Bij Ons Molenverleden, dat steeds vaker ook jonge bezoekers mag verwelkomen, wordt de schijnwerper gericht op de opvoerwerktuigen waarmee het overtollige water uit de polders werd ‘uitgeslagen’. Het meest bekend zijn de vijzel en het scheprad, maar er waren meer toepassingen. Een opsomming aan de hand van beeldmateriaal ligt ter inzage.
Ook cruciaal was de plaats waar de molen gebouwd moest worden, immers de polders waren uitgeveend en de ontstane plassen moesten drooggemalen worden. De molens moesten op de laagste plaatsen van de polder gebouwd worden. De sloten en andere watergangen bepaalden vervolgens de verkaveling. Patronen die tot op de dag van vandaag medebepalend zijn voor de inrichting van het polderlandschap.
In het documentatiecentrum is men druk om het vele materiaal - onlangs werd weer een collectie geschonken van molenafbeeldingen en documentatie -  toegankelijk te maken.

Genealogie
Wie geïnteresseerd is in voorouderonderzoek kan deze dag terecht bij de vrijwillige genealogen, die de bezoekers graag op weg helpen bij hun zoektocht. Een handje helpen doen ze ook bij het zoeken naar foto’s en historische krantenartikelen uit het aandachtsgebied van het museum.

De musea aan de Tweemanspolder zijn zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur gratis te bezoeken. Er is een traplift.