Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay
Ingezonden brief

Zinloos lawaai

  •   keer gelezen   Ingezonden

Sinds kort zijn wij in Nieuwerkerk aan den IJssel komen wonen, in de hoop van een rustige woonomgeving te kunnen genieten. Helaas bleek dat niet het geval. Ons huis ligt midden in Nieuwerkerk, bij een erg drukke rotonde. Deze rotonde bevindt zich vlak bij een groot aantal woningen, flats en appartementen waardoor de bewoners veel geluid- en stank-/milieuoverlast van het verkeer ondervinden. 

De overlast komt van motoren, scooters, brommers en auto’s die het normale geluidsniveau vele malen overschrijden. Ook zijn de wegen van en naar de rotonde niet zo ingericht dat men gedwongen wordt vaart te minderen. Er zijn geen verkeersdrempels of een dertigkilometerzone om snelheid te moeten minderen. 

Het wordt door veel bestuurders waarschijnlijk als een sport gezien om hier eens flink van zich te laten horen. De overlast beperkt zich niet tot bepaalde tijdstippen. Vaak is het van het einde van de middag tot laat in de avond. Ook worden ’s nachts nog wat extra rondjes door Nieuwerkerk gemaakt. Wij zijn als omwonenden genoodzaakt onze ramen dan maar dicht te houden, laat staan op het balkon of in de tuin zitten.

Natuurlijk is deze overlast bij de gemeente en de politie gemeld. De politie gaf aan dat zij kampen met capaciteitsproblemen. Van de gemeente kreeg ik als antwoord dat 'wij helaas een achterstand hebben opgelopen en bezig zijn om de meldingen van maart te verwerken'.

Inmiddels twee maanden later heb ik van de gemeente nog geen reactie ontvangen. De politie adviseerde ons wel om steeds meldingen te blijven doen.

Onlangs werd ik geattendeerd op een artikel in Hart van Holland over de werkgroep ‘Zinloos Lawaai Zuidplas’. Dat geeft hoop. Als door bewoners meldingen worden gedaan is de werkgroep hopelijk in staat om dit bij de gemeente op de agenda te krijgen en er meer aandacht voor te genereren.

Ik wil iedereen oproepen een kijkje te nemen op www.zinlooslawaaizuidplas.nl en om meldingen te (blijven) doen bij politie en gemeente. De werkgroep Zinloos Lawaai Zuidplas is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Geluidsoverlast Motorvoertuigen (NEFOM), www.nefom.nl, die inmiddels 35 bewonersgroepen in 9 provincies vertegenwoordigt.

- Een bewoner van de Batavierlaan 
(naam bij redactie bekend)

Meer berichten