Als de raad het bestemmingsplan niet vaststelt, heeft dat grote consequenties, waarschuwde wethouder Schuurman.
Als de raad het bestemmingsplan niet vaststelt, heeft dat grote consequenties, waarschuwde wethouder Schuurman.

Erop of eronder voor Vijfde Dorp

Politiek 777 keer gelezen

Zuidplas - Er is volgens het college maar één weg die naar het Vijfde Dorp leidt. Als de gemeenteraad op 14 mei het voorliggende bestemmingsplan niet vaststelt, zal dat grote consequenties hebben voor de ontwikkeling in het middengebied.

Wethouder Jan Willem Schuurman waarschuwde daarvoor tijdens een raadscommissie vorige week. Hij zei dat de financiële dekking van de eerste fase van het plan in gevaar komt. Het behouden van de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) op de gronden in het gebied is volgens de gemeente cruciaal. De claim loopt op 19 mei af. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt de Wvg automatisch verlengd. 

Als de gemeenteraad aanstuurt op uitstel van vaststelling van het bestemmingsplan voor het middengebied van de Zuidplaspolder, dan loopt Zuidplas volgens wethouder Jan Willem Schuurman het risico dat grondeigenaren aan zelfrealisatie gaan doen of hun grond verpatsen aan derden.

Bekend is dat grote lappen grond op de plek waar bedrijventerrein Doelwijk II moet worden gebouwd, nog niet in handen van de gemeente zijn. Zonder Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten, waarbij de gemeente het eerste recht van koop heeft, red.) zal de grond óf duurder worden óf helemaal niet beschikbaar zijn. Daardoor komt niet alleen de ontwikkeling van het bedrijventerrein ernstig in gevaar, maar ook de realisatie van het nieuwe dorp, aangezien het nieuwe bedrijventerrein een belangrijke kostendrager is van het totale plan. Martin Damen (PvdA/GroenLinks) zei vorige week dat Zuidplas onaanvaardbare risico’s neemt als de raad het besluit uitstelt. “We hebben samen een grote verantwoordelijkheid”, zo richtte hij zich vooral tot het CDA en de VVD.

Die twee coalitiepartijen - samen goed voor tien van de 29 zetels in de gemeenteraad - zijn nog steeds aan het dubben over hun steun aan het bestemmingsplan. Beide partijen drongen al een tijdje aan op een algemenere uitkoopregeling voor bewoners en ondernemers in het middengebied – ook voor hen die mógen blijven, maar zelf weg willen. Met de belofte van het college op zak dat Zuidplas daarvoor openstaat, zijn de twijfels echter nog niet weggenomen.
Men maakt zich ook zorgen over de tweespalt die is ontstaan tussen Zuidplas en het hoogheemraadschap. Beide partijen hebben een meningsverschil over het waterveilig, klimaatadaptief en bodemveilig inrichten van het gebied. Zuidplas stelt dat zij al veel doet in het bestemmingsplan, terwijl het waterschap nóg meer wil. Ferry van Wijnen (VVD) schaarde zich namens zijn partij aan de kant van de gemeente, maar hij wees net als Pien Meppelink (CDA) op de onzekerheid. Meppelink maande het college spoedig tot een overeenkomst met het waterschap te komen.

De gemeenteraad werd vorige week dinsdag tijdens een tien uur durende vergadering, waarvan zes uur besloten, voorzien van allerlei nieuwe informatie. Om al die informatie een plaats te geven, vroeg de VVD om een extra avond te organiseren met twee onafhankelijke deskundigen, die al eerder hun oordeel gaven over het proces. Pas ná die avond neemt de VVD een beslissing of het bestemmingsplan in de huidige vorm naar de gemeenteraad kan. Andere partijen vinden het tijd worden dat er een knoop wordt doorgehakt. “Het begint mij na al die vergaderingen te duizelen”, zei Jan Baas (SP). Volgens onafhankelijk raadslid Sep Pouwels heeft de raad meer dan genoeg informatie. “We moeten bouwen, bouwen, bouwen en niet praten, praten, praten. We houden het proces nu alleen maar tegen.” (Erik van Leeuwen)