Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Wikimedia Commons/Daling9421

Provincie gaat minder maaien

  •   85 keer gelezen

Regio - De bermen langs provinciale wegen gaan minder vaak gemaaid worden. Op die manier probeert de provincie bloemrijke en gezonde bermen te creëren als leefgebied voor insecten.

In een persbericht laat de provincie weten dat het aantal insecten in de afgelopen 30 jaar met 75 procent is afgenomen door onder andere verstedelijking en intensieve landbouw. Door de afname van insecten gaat het ook minder goed met vogels en planten.
Na een proef van twee jaar met een aantal 'oefenbermen', worden álle provinciale bermen nu minder vaak gemaaid. De provincie wijst erop dat de gevolgen van het nieuwe bermbeheer op korte termijn zichtbaar zijn doordat de begroeiing hoger komt te staan.

Meer berichten