Logo hartvanzuidplas.nl
De Eendragtspolder is een van de zeven deelgebieden van de Rottemeren. (foto: Judith Rikken)
De Eendragtspolder is een van de zeven deelgebieden van de Rottemeren. (foto: Judith Rikken)

Woudaapjes welkom, Lange Jan niet

  •   77 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - De gemeenteraad vindt het belangrijk dat het Rottemerengebied in de toekomst een plek blijft waar de natuur vrij spel heeft, ook nu het gebied, dat ligt in de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas, een 'landschapspark' gaat worden.

Door Erik van Leeuwen

De raad kon vorige week zijn mening en input geven over de toekomstvisie van het gebied voor de komende veertig jaar. Volgens het Recreatieschap Rottemeren, waarvan het bestuur gevormd wordt door de drie gemeenten, is aanpassing nodig omdat de vraag naar recreatie in de Rottemeren de komende jaren zal toenemen door de woningopgave in de regio, veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing) en ecologische veranderingen.

Onder de naam 'Ruimte voor een groenblauwe toekomst' heeft het bestuur, mét Zuidplas-wethouder Daan de Haas in de gelederen, een koers uitgestippeld die moet leiden tot een plan waarbij deelprojecten door de afzonderlijke gemeenten worden uitgevoerd. Bij de totstandkoming is uitgegaan van vijf ambities.

Vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Zuidplas lieten bij de presentatie van de plannen, eind vorig jaar in het gemeentehuis van Lansingerland, al weten dat ze de Rottemeren vooral zo willen houden zoals het nu is: met veel natuur. Actieve recreatie is leuk tot op zekere hoogte, maar behoud van de natuur in het gebied moet voorop staan. "De natuur mag niet het onderspit delven omdat mensen moeten kunnen recreëren", reageerde Jan Baas (SP). Hij vindt dat er wel degelijk rekening gehouden moet worden met de dieren en planten. Hij sprong in de bres voor de woudaapjes in het Populierenbos, de reigerkolonie op een eiland aan de westkant en de steltkluut die op één van de eilanden nabij de roeibaan zijn nest heeft. Hij pleitte voor een kanoverbod in het plas-drasgebied in de Eendragtspolder en voor een hondenaanlijnplicht om zo broedende vogels niet te storen. Ook andere partijen vonden dat er in het document relatief weinig aandacht is voor natuur en natuurbehoud. "Ik mis de balans", aldus Tinet de Jonge (CDA).
De nieuwe toekomstvisie is mede ingegeven door de grootstedelijke druk van Rotterdam, dat de Rottemeren als zijn eigen 'Central Park' voor de groeiende bevolking ziet. Paul van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas) zei ervoor te willen waken 'de Efteling van Rotterdam' te worden.
Hij gaf ook aan dat hij het jammer vindt dat het gebied een 'landschapspark', met samenhangende functies, wordt. "We creëren ons eigen Madurodam: veel zaken dan wel activiteiten moeten op een klein stukje en dat geeft conflicten. Laat dingen gewoon zoals ze zijn." Hij nam daarbij het woord 'vertrutting' in de mond. Wethouder Daan de Haas liet weten dat de toekomstvisie vooral aansluit op de bestaande aard van de functies in het gebied en dat de zorgen van de raad niet terecht zijn. "Natuur is en blijft een belangrijk element. De nieuwe visie biedt alleen extra ruimte om te ontwikkelen. Ontwikkelingen die passen binnen de kaders van de Rottemeren." Hij denkt niet dat het gebied er over veertig jaar heel anders uitziet. "Hooguit vijftien procent is dan anders."

Volgens hem gaat de visie over de hoofdlijnen. "Over afzonderlijke plannen op ons grondgebied hebben we het in een latere fase, als dat nodig is."

Meer berichten