Logo hartvanzuidplas.nl
PraatPaal

Ben je blij? Help een bij!

  •   keer gelezen

Rokjesdag heeft zich nog niet aangediend maar ik heb wel al veel zonnebrillen gespot. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, zweren pessimisten. Daar staan optimisten tegenover die de zomer afdwingen, door bij de eerste zonnestraal een korte broek aan te trekken bijvoorbeeld. Hoe je het ook wendt of keert, de zomer is in aantocht en Nederland zoemt.
Onder die naam is afgelopen weekend de jaarlijkse bijentelling gehouden. Dan mag iedereen een halfuurtje bijen tellen in zijn of haar tuin en de resultaten doorgeven via de website van Nederland Zoemt. Naar het schijnt hebben bijen minder snel de zomer in hun bol dan Nederlanders, want ze lieten zich ondanks het zonnige weer amper zien. Te koud. De bijentelling loopt daarom door tot aanstaande vrijdag.
Ik heb niet één bij geturfd, maar goed, ik heb ook geen tuin. Wel een betonbalkon aan de rand van de stad. Zijn er in onze groene, tuinrijke Hollandse polders veel bijen gesignaleerd? Dat hoop ik vurig, maar ik zal er niet van opkijken als ook jullie weinig kunnen turven. Als kind ben ik namelijk verantwoordelijk geweest voor een heuse Zevenhuizense bijenslacht. Dat ging als volgt.
Mijn buurjongen had een vijver, met vissen. Wij sympathiseerden met die vissen, want ze hadden ranzige reigers te duchten. Om het leed dat reigers heet te verzachten voorzagen wij de vissen van comfort food. Visgezind wierpen we eens een berg insecten in de vijver: wormen, bromvliegen en een bij die we hadden gevangen met ons schepnet. Warempel ging juist de bij erin als koek: onze visvriend slurpte 'm weg alsof het een exquise escargot was. Dat stukje natuur was voor ons als Animal Planet Swanla Style. Die zomer lieten wij menig hommel, zoals dat in maffiafilms heet, slapen met de vissen.
Als kind deed ik domme dingen: ik prikte met een stokje in padden of stampte op hommels. Buitenspelen is heerlijk, maar gaat er niet altijd (dier)vriendelijk aan toe. Inmiddels gaat het met alle bijen ronduit slecht. Het merendeel van de soorten wordt bedreigd door een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. De Europese maatregel tegen bij-onvriendelijke pesticiden wordt bovendien gedwarsboomd door de Nederlandse overheid, die daarmee de belangen lijkt te behartigen van bestrijdingsmiddelenfabrikantengiganten als Bayer en Syngenta. Dat bleek pas uit onderzoek van het onvolprezen Follow the Money.`
Nou, doe mij maar 'follow the honey'. Met de zon op mijn betonbalkon bouw ik binnenkort een bloemrijk bijenhotel. Sta de bij bij. Als verzet tegen lamlendig bijenbeleid, of in een poging om je jeugdige schuld bij onze gevleugelde vriend af te kopen. Bijen helpen ons immers ook met eten, ademen en tuinieren. Met leven, kortom. Als er straks geen bij meer is, heb je geen roos meer te plukken als je boos bent. Dus al ben je boos of blij, help een bij!

Meer berichten