Logo hartvanzuidplas.nl

Halve ton voor onderzoek naar haalbaarheid nieuwe sporthal

  •   325 keer gelezen

Zuidplas - Met de Zomernota en de jaarstukken over 2018 heeft het college de gemeenteraad deze week laten weten vorig jaar een evenwichtig resultaat te hebben bereikt (een 'klein' tekort van 218.000 euro) en de begroting op enkele punten te willen aanpassen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsanalyse naar een nieuwe sporthal in Nieuwerkerk.

De korfbal-, hockey- en gymnastiekvereniging geven al enige maanden aan dat ze een gebrek aan voornamelijk trainingsmogelijkheden hebben. De korfbalvereniging heeft in samenwerking met korfbalbond KNKV aangetoond voor de wintermaanden behoefte te hebben aan 525 uur trainingsruimte. Het tekort aan wedstrijdruimte wordt nu nog opgevangen met inhaalwedstrijden. De hockey- en gymnastiekvereniging wijken echter voor wedstrijden al uit naar locaties buiten Zuidplas.

De gymnastiekvereniging heeft naast een ruimteprobleem ook een kwalitatief probleem. Het ontbreekt aan een geschikte accommodatie om lessen te kunnen geven op het niveau dat van turnverenigingen wordt gevraagd.

Voor de haalbaarheidsanalyse naar een nieuwe sporthal voor de Nieuwerkerkse verenigingen vraagt het college de raad in de Zomernota rekening te houden met een incidenteel nadeel van 50.000 euro.

Successen
In de Jaarstukken 2018 geeft het college aan vorig jaar successen te hebben behaald op het gebied van gebiedsontwikkeling en woningbouw, plannen voor onderwijshuisvesting en de vervroegde verbreding van de A20. Inwoners zijn daarnaast intensief betrokken bij reconstructies van wegen en buurten en in de bijstand zitten minder mensen (van 668 naar 638).

Sociaal domein
In totaal gaf de gemeente vorig jaar 114 miljoen euro uit. Bijna de helft daarvan wordt gedekt door inkomsten van het Rijk. Iets minder dan een vijfde deel komt uit lokale heffingen, de rest uit overige inkomsten. De grootste kostenpost was het sociaal domein; daar gaat bijna 800 euro per inwoner naartoe, in totaal ruim 33 miljoen euro.

Meer berichten