Logo hartvanzuidplas.nl

Extra rijksgelden voor jeugdzorg nog te weinig

  •   47 keer gelezen

Zuidplas – De gemeente kan voor 2022 en 2023 extra geld tegemoet zien van het Rijk voor jeugdzorg. Het gaat om een jaarlijks bedrag van ongeveer 575.000 euro.

Eerder was al bekend dat gemeenten een extra bijdrage krijgen voor 2019, 2020 en 2021. Die bedragen zijn voor Zuidplas echter niet genoeg om de hogere uitgaven in de jeugdhulp te compenseren. De gelden die nu voor 2022 en 2023 zijn toegezegd door het Rijk, moeten overigens nog in een later stadium worden bekrachtigd. Aan de bijdrage wordt wel de voorwaarde gesteld dat de gemeente binnen jeugdzorg zelf maatregelen neemt om de kosten te beheersen.
Zuidplas ziet de komende jaren de kosten steeds verder oplopen. In totaal is het budget verhoogd met 2,3 miljoen euro. Het college is hard bezig om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de kosten in de jeugdzorg terug te dringen. "Momenteel worden landelijke en regionale onderzoeken gehouden. De uitkomsten daarvan zullen de basis vormen van een plan van aanpak", aldus wethouder Jan Verbeek.
College en gemeenteraad hebben tot voor kort altijd gezegd dat iedereen die jeugdzorg nodig heeft die moet krijgen. Tijdens de behandeling van de jaarstukken en zomernota klonk vorige week echter ook een ander geluid. "Er zit wel een grens aan wat we als overheid vergoeden en wat niet. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij opvoeders", liet Aart Slobbe (ChristenUnie/SGP) weten. Met de VVD wil zijn partij dat er goed gekeken wordt naar het soort zorg dat binnen jeugdhulp valt. Slobbe: "Ik zou wel willen weten of er bijvoorbeeld ook therapie met paarden bij zit."
Jeugdhulp is maatwerk, zo reageerde Verbeek. "Als paardentherapie - bijvoorbeeld - helpt, en voorkomt dat we duurdere zorg moeten inschakelen, kan dat reden zijn om dit te blijven aanbieden."
De gemeenteraad vond dat de wethouder met een prioriteitenlijst moet komen. PvdA/GroenLinks meent dat VVD en ChristenUnie/SGP voor onrust zorgen door openlijk vragen te stellen bij de financiering en de eventuele begrenzing ervan. "Het wekt de indruk dat de kosten straks niet meer vergoed worden. Dat is niet goed."

Meer berichten