Logo hartvanzuidplas.nl
Ondanks grote verschillen in ondergrond, kent het Groene Hart nog een overwegend uniform waterbeheer.
Ondanks grote verschillen in ondergrond, kent het Groene Hart nog een overwegend uniform waterbeheer. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

'Grootschalige vernatting van het Groene Hart is te simpel'

  •   107 keer gelezen

Regio - "Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil én het soort landgebruik bepaalt." Deze boodschap gaven de provinciaal adviseurs die gaan over de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. Een nieuw inzicht is dat grootschalige vernatting - door te stoppen met het kunstmatig laag houden van het grondwaterpeil - een te simpele voorstelling van zaken is.

De bodem van het Groene Hart daalt door oxidatie van het veen, met de uitstoot van ongewenst CO2 tot gevolg. Dat komt onder andere door jarenlang intensief landgebruik bij lage grondwaterstanden. In de huidige aanpak wordt het waterpeil aangepast aan de agrarische functie; waterschappen faciliteren de boeren met waterpeilen tussen de 30-60 cm onder het maaiveld.
Ook klimaatverandering en toenemende droogte spelen een rol bij de oxidatie van het veen. Tijdens droge perioden zal de bodemdaling, bij ongewijzigd beleid, versterkt doorzetten, met als gevolg schade aan woningen en infrastructuur.
Onderzoek van zes ontwerpbureaus en vier onderzoeksinstituten heeft geleid tot het advies dat de provinciaal adviseurs op 10 juli hebben overhandigd aan de Stuurgroep Groene Hart. Het advies brengt de mogelijke toekomstperspectieven voor de veenweiden in het Groene Hart in beeld.
De adviseurs onderscheiden in het advies zeven verschillende typen ondergronden in het Groene Hart, afhankelijk van het type veen en oplopend in kleigehalte. Ondanks die grote verschillen in ondergrond, kent het Groene Hart op dit moment nog een overwegend uniform waterbeheer. Om het tij te keren, moet dat veranderen, menen de adviseurs. De kern van het advies is het waterpeil aan te passen aan de ondergrond en het gebruik van de bodem volgend te maken aan het waterpeil. Het advies geeft verder inzicht in welke vormen van grondgebruik het beste bij de drie ambitieniveaus (vertragen of stoppen van de bodemdaling of aangroei van de bodem) passen en welke opbrengsten de boeren daarbij kunnen verwachten.

Meer berichten