Logo hartvanzuidplas.nl
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. (foto: provincie Zuid-Holland)
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. (foto: provincie Zuid-Holland)
Woningbouw Zuidplaspolder

Bom: 'Visie Zuidplaspolder moet draagvlak hebben bij alle partijen'

  •   379 keer gelezen

Den Haag - Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA), die in het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, ontkent desgevraagd dat het idee van Zuidplas over het Vijfde Dorp ver staat van de wens van de provincie.

"De concept-ontwikkelingsvisie past overwegend binnen het omgevingsbeleid van de provincie. Er zijn alleen nog wel vragen over onder andere de financieel-economische haalbaarheid, de bereikbaarheid en de nieuwe ambitie voor de groene schakel", reageert zij. "Mijn wens is dat de definitieve ontwikkelingsvisie niet alleen aansluit bij de provinciale ambities en past binnen het provinciaal omgevingsbeleid, maar ook dat deze kan rekenen op draagvlak bij alle partners en belanghebbenden." Tot de partners behoren de gemeenten Rotterdam, Gouda en Waddinxveen.

Bom-Lemstra zegt zich niet te herkennen in het beeld dat bij de inrichting van het gebied de financiën de boventoon voeren. Ze wijst op een brief van Gedeputeerde Staten (GS) naar de Provinciale Staten in november vorig jaar. "Daarin is aangegeven dat GS in gesprek willen gaan met de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder mits deze kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de woningbouwbehoefte, de (OV) multimodale bereikbaarheid goed is en er aansluiting gezocht wordt met ambities op het gebied van economie, landschap, klimaatadaptatie en energietransitie. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat de ontwikkeling betaalbaar is."

Volgens Bom zullen Gedeputeerde Staten voor 1 oktober een zienswijze indienen op de concept-ontwikkelingsvisie van Zuidplas.

Nesselande-Oost
Bom stelt dat inwoners van Zuidplas zich geen zorgen hoeven te maken over de motie 'Nesselande-Oost' die de Rotterdamse gemeenteraad voor de zomervakantie aannam. De raad verzocht burgemeester en wethouders van de stad daarmee met klem om de gebiedsontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder over te nemen. 
Een grenscorrectie, die indirect met de motie werd beoogd, is volgens Bom niet aan de orde. "Het is aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam om aan te geven op welke wijze het om zal gaan met de motie. Wij wachten dat af."

Op de vraag of Gedeputeerde Staten van mening is dat Zuidplas sterk genoeg is om een grote bouwoperatie als die in de Zuidplaspolder te dragen, is Boms antwoord kort en krachtig: "Ja." (Erik van Leeuwen)

Meer berichten