Logo hartvanzuidplas.nl
Anne Koning (PvdA) wordt als gedeputeerde verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in de provincie.
Anne Koning (PvdA) wordt als gedeputeerde verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in de provincie. (Foto: Valerie Kuypers)

Nieuwe gedeputeerde voor ruimtelijke ordening in de provincie

  •   192 keer gelezen

Den Haag - De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA - die het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat vormen -  heeft dinsdagochtend in Den Haag het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling gepresenteerd. Zuidplas krijgt bij de uitvoering van de woningbouwplannen in de Zuidplaspolder te maken met een nieuwe verantwoordelijke: (kandidaat-)gedeputeerde Anne Koning (PvdA) zal de taken op het gebied van ruimtelijke ordening in de provincie overnemen van Adri Bom-Lemstra (CDA).

Andere nieuwe gezichten zijn Berend Potjer (GroenLinks), die onder andere energie en natuur in zijn portefeuille krijgt, en Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP). Zij wordt onder andere verantwoordelijk voor innovatie in het MKB, cultuur en erfgoed en grondzaken.
Floor Vermeulen (VVD), Adri Bom-Lemstra (CDA) en Jeannette Baljeu (VVD) waren al gedeputeerde en blijven dat ook de komende vier jaar. Vermeulen behoudt de verantwoordelijkheid voor verkeer en vervoer, Bom-Lemstra blijft zich bezighouden met bodemdaling en Baljeu heeft in haar portefeuille onder andere de warmterotonde en de stikstofproblematiek.

Het nieuwe bestuur - met in totaal dus zes gedeputeerden (vier vrouwen, twee mannen) - wil Zuid-Holland 'iedere dag beter maken'. Concreet wordt onder andere gewerkt aan de balans tussen leefomgeving en economie, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie 160 miljoen euro extra uittrekken.

De nieuwe coalitie stimuleert het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol; inwoners moeten kunnen kiezen of ze per auto, fiets of openbaar vervoer reizen. Per regio worden afspraken gemaakt.

Samen met partners zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

Aardwarmte, restwarmte en waterstof moeten volgens de coalitie haalbaar en betaalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen. 'Wie de komende vier jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat heeft de provincie aan haar zijde', zo luidt de belofte. 'De coalitie schuwt het experiment niet en biedt ruimte aan maatwerk.'

Met bedrijven en scholen wil de provincie meer innovatieve banen scheppen, en met agrariërs op zoek gaan naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector.

Meer berichten