Logo hartvanzuidplas.nl
Een bestaande biomassacentrale in Eindhoven, ter illustratie. (tekst en foto: Myriam Dijck)
biomassacentrales

Provincie: biomassacentrales hebben 'niet onze voorkeur'

  •   60 keer gelezen

Den Haag - De provincie Zuid-Holland is niet voor het stimuleren van biomassacentrales. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat eergisteren in Den Haag gepresenteerd is.

Over het onderwerp 'schone energie voor iedereen' schrijft de provincie dat ze zich wil inzetten voor alternatieve, CO2-neutrale manieren van energieproductie. "Wij stimuleren innovaties die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. Naast wind en zon denken wij hierbij onder andere aan ultradiepte geothermie, waterstof en getijden-energie en andere innovatieve vormen en slimme vraag-aanbodmogelijkheden. Biomassacentrales hebben niet onze voorkeur."

Overheidsbijdragen voor biomassacentrales worden via het Rijk geregeld via SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie). Hoe de provincie dit beleid rondom biomassacentrales zal uitvoeren moet blijken nadat het nieuwe bestuur op 4 september wordt geïnstalleerd. Kandidaat-gedeputeerde Berend Potjer van GroenLinks zal de komende vier jaar 'energie' voor zijn rekening nemen.

Daarnaast gaat de 'laatste voorkeur' uit naar energieopwekking uit wind op het land, aldus het coalitieakkoord. In het Groene Hart en in natuurgebieden wil de provincie helemaal geen windmolens plaatsen. Voor andere gebieden geldt dat de windmolens alleen 'in lijnopstelling langs infrastructuur en grote open wateren' mogen komen, en als er genoeg lokaal draagvlak is en omwonenden mee kunnen delen in de opbrengsten.

Meer berichten