Logo hartvanzuidplas.nl
Het spaarvarken van de SP als symbool tijdens het spoeddebat. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)
Het spaarvarken van de SP als symbool tijdens het spoeddebat. (foto en tekst: Erik van Leeuwen) (Foto: Erik van Leeuwen)

Spoeddebat verdeelt raad Zuidplas

  •   116 keer gelezen

Zuidplas – Het spoeddebat over de misrekeningen van de gemeente in de Zomernota, heeft in de gemeenteraad op 1 oktober voor twee kampen gezorgd. De fracties van de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie/SGP deelden de opvatting van de oppositie dat het college financieel zijn zaakjes niet op orde heeft, niet.

PvdA/GroenLinks, de SP, Nieuw Elan Zuidplas en D66 hadden om het spoeddebat gevraagd. Door de misrekeningen op drie posten (één negatieve, twee positieve) is er een extra tekort van 650.000 euro in de meerjarenbegroting ontstaan. Het spoeddebat ging niet over hoe dat financiële gat te dichten, wél om de vraag of de gemeente financieel alles onder controle heeft en of financieel wethouder Daan de Haas namens het college na het ontdekken van de fouten alle fracties van de raad helder en tijdig heeft geïnformeerd.

Oppositie en coalitie bleken daarover totaal verschillend te denken. "Wij betwijfelen of de gemeente in control is", zei Martin Damen namens PvdA/GroenLinks. "Hoe betrouwbaar zijn de cijfers die wij krijgen? Werkt het systeem goed? Voor ons oogt de begroting fragiel en risicovol. Er zijn veel onzekerheden. Daarom is het van belang dat er een goed systeem is. Wij zijn voorstander van een conservatieve begroting met betrouwbare cijfers."
"Ik hoop dat het financieel geen modderpoel wordt", reageerde Serena Rodenburg (SP), die de spaarpot uit de slaapkamer van haar dochtertje had meegebracht. Volgens Paul van Drenth (NEZ) is het financiële huishoudboekje van de gemeente al jaren een bron van zorg. De kritiek van D66 richtte zich met name op de informatievoorziening richting de fracties. "Was die transparantie van de boodschap van de wethouder voor elke partij hetzelfde?", vroeg Frans Klovert zich af.
De coalitiepartijen lieten weten ook geschrokken te zijn van de misrekeningen, maar dat was geen reden om de zwarte piet bij het college neer te leggen. "Niemand in deze zaal zal beweren dat hij of zij nooit een fout maakt", stelde Tinet de Jonge (CDA). "Het gaat ons erom hoe men heeft gereageerd na de gemaakte fouten. Na de ontdekking daarvan, is men hier direct transparant mee omgegaan."
Dat was ook de indruk die de VVD en ChristenUnie/SGP hadden. "De fout is door de eigen organisatie ontdekt en meteen hersteld", zei VVD-voorman Ferry van Wijnen. "Dat geeft voor ons aan dat de gemeente haar zaakjes financieel op orde heeft. Het was anders geweest als de fouten door een accountant of andere partij waren ontdekt."
"De gemeente is een ongelooflijk complexe organisatie", voegde De Jonge daaraan toe. "Er is een fout gemaakt op papier. Er is geen geld verkwanseld. We hebben ons rijker gerekend dan we waren. De manier waarop het college heeft gehandeld, geeft ons echter veel vertrouwen."
Het spoeddebat over de misrekeningen was het eerste in de historie van Zuidplas. Dat de oppositie naar dit middel greep, leidde tot onbegrip bij de coalitie, die vond dat de situatie nu groter werd gemaakt dan hij werkelijk is. "Dit had net zo goed in een reguliere raads- of commissievergadering besproken kunnen worden", meende Cock van der Spek (ChristenUnie/SGP). Dat vond Martin Damen niet: "We hebben besluiten genomen en voorstellen gesteund die waren gebaseerd op een verkeerde voorstelling van de financiële zaken." Van Wijnen reageerde door te stellen dat 'de PvdA/GroenLinks al is begonnen met de Algemene Beschouwingen'.
Wethouder Daan de Haas liet weten dat hij meteen nadat de eerste misrekening was ontdekt, hij alle fractievoorzitters op de hoogte heeft gesteld. "Ik kan natuurlijk niet iedereen op hetzelfde moment bellen, maar ik heb geen onderscheid gemaakt in informatie voor coalitie of oppositie." Hij betreurde de gemaakte fout, maar bleef van mening dat het college zorgvuldig, snel en transparant heeft gehandeld. Tot een motie van de oppositie kwam het niet.

Meer berichten