Logo hartvanzuidplas.nl
Ongeveer 80 procent van de warmtevraag in gemeente Zuidplas komt  van de glastuinbouw. (foto: Pixabay)
Ongeveer 80 procent van de warmtevraag in gemeente Zuidplas komt van de glastuinbouw. (foto: Pixabay)
Onderzoek

Zorgen over energietransitie Zuidplas

  •   342 keer gelezen

Zuidplas - De raad maakt zich zorgen over de duurzaamheidsopgave van de gemeente Zuidplas. Net als alle gemeenten in Nederland moet Zuidplas binnenkort huizen van het gas afsluiten en energie uit alternatieve, duurzame bronnen halen. Per 2050 wil Zuidplas energieneutraal zijn.

Voordat deze ambitie gerealiseerd kan worden moet er nog veel gebeuren. Dat bleek tijdens de informatieavond over duurzaamheid op woensdag 11 december. Om alle woningen in Zuidplas van warmte te kunnen blijven voorzien na het dichtdraaien van de gaskraan, moeten deze óf overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp (op elektriciteit uit zon of wind) óf worden aangesloten op een collectief warmtenet. Welke techniek het meest geschikt is, zal afhangen van het type woning en de locatie.

Kosten
"Als ik kijk naar de huidige situatie, betaalt iedere inwoner van Zuidplas hetzelfde basisbedrag. Het lijkt mij dat dat in de nieuwe situatie niet het geval zal zijn. Dat betekent, afhankelijk van de keuzes van de gemeente, dat voor de ene inwoner het basisbedrag aanzienlijk hoger kan worden dan voor de andere. Hoe kunnen we dat als gemeente naar de burger uitleggen?", zei Aart Slobbe van ChristenUnie/SGP.
Wethouder Jan Verbeek van duurzaamheid zei dat er momenteel een onderzoek loopt om de kosten in beeld te krijgen. "En dan zal het Rijk over de brug moeten komen. En dat is ook toegezegd op basis van dat onderzoek."

Punt achter
Raadslid Jos Wiegman van de VVD wil er vooral voor waken dat inwoners besluiten worden opgelegd waar ze het misschien niet mee eens zijn. "Het is voor mij volstrekt ondenkbaar dat wij als raad al iets gaan vaststellen waar onze inwoners vervolgens op moeten reageren. Dan sta je als inwoner een punt achter."

Wiegman refereert hierbij vooral aan de regionale energiestrategie (de RES) waarvan op 1 juni 2020 een conceptversie moet liggen. Een jaar later zal deze worden vastgesteld. In de RES wordt in regionaal verband gekeken welke energievraag er is, hoe hieraan kan worden voldaan en welke alternatieve technieken er moeten worden gebruikt, zoals energie uit zon en wind, geothermie (bodemwarmte) en aquathermie (warmte uit oppervlaktewater).
Voor Zuidplas is de energievraag nu een kleine 7000 terrajoule; deze zal in de toekomst iets afnemen. Momenteel wordt hiervan slechts 70 terrajoule duurzaam opgewekt.
Dat de raad al voor 1 juni een conceptversie van de RES moet goedkeuren, baart de VVD zorgen. Raadslid Annika van Gerwen: "Ik vind het echt korte termijn."

Afhankelijk
Uit de presentatie van Selçuk Akinci, de programmaleider energietransitie, bleek daarnaast dat er in Zuidplas slechts beperkt alternatieve bronnen beschikbaar zijn. Hierbij kwam vooral de afhankelijkheid van de aanleg van de Leiding over Oost (LoO) naar voren. Dit is een geplande warmteleiding tussen Rotterdam en Leiden, die langs de westelijke gemeentegrenzen van Zuidplas zal lopen. Deze zou al in aanleg moeten zijn om met de restwarmte uit het havengebied huizen en bedrijven te verwarmen, maar het project ligt momenteel stil vanwege problemen met het Warmtebedrijf Rotterdam dat dit zou uitvoeren. "Die Leiding over Oost is immens belangrijk, dus wij zullen er alles aan moeten doen om alle partijen op een lijn te krijgen en de Leiding over Oost mogelijk te maken", zei Akinci.
Andere technieken, zoals geothermie, zijn volgens Akinci niet toereikend om aan de behoefte aan warmte in Zuidplas - waarvan 80 procent voor rekening komt van de glastuinbouwsector - te voldoen. Windmolens en zonnepanelen vormen hierin ook slechts een deel van de oplossing. Akinci: "Je kunt heel Zuidplas volbouwen met windmolens, maar de vraag is, willen we dat ook?" (Myriam Dijck)

Meer berichten