Logo hartvanzuidplas.nl
Wethouder Hordijk ziet kansen: "Wij zijn de poort naar het Groene Hart."
Wethouder Hordijk ziet kansen: "Wij zijn de poort naar het Groene Hart." (Foto: Erik van Leeuwen)
Bestemming recreatieparken

Deur naar dubbele bestemming potdicht

  •   keer gelezen

Zuidplas – Het college is niet van plan het huidige beleid voor de recreatieparken in de gemeente Zuidplas te wijzigen. “Een dubbele bestemming is een no-go”, zei wethouder Jan Hordijk in de online gemeenteraadsvergadering van 26 mei.

Door Erik van Leeuwen

De fractie van PvdA/GroenLinks had een motie ingediend waarbij het college werd gevraagd een vervolgonderzoek naar de status van de recreatieparken in te stellen. Martin Damen, de indiener van de motie, hoopte dat dat het ‘eerste voorzichtige’ stapje zou zijn naar een definitieve oplossing voor de problematiek in de recreatieparken. 

“We vragen niet om een pasklare oplossing, want we weten ook dat die er niet één-twee-drie is. We vragen partijen wel om hun grondposities te verlaten en zich open te stellen voor nieuwe inzichten.”

De motie kreeg steun van de oppositie, de fracties van NEZ, D66 en de SP. Zij vinden dat de situatie op de Moordrechtse parken De Poldertuin en ’t Vissertje ‘schrijnend’ is. De gemeente voert een handhavingsbeleid waarbij bewoners, die permanent een huisje bewonen en niet elders staan ingeschreven, gedwongen worden te vertrekken. “De mensen hebben het gevoel dat er op ze gejaagd wordt”, aldus Jan Baas (SP).

De VVD sprak van een overbodige motie. De grootste partij in de raad voelt niks voor legalisatie. ChristenUnie/SGP is dezelfde mening toegedaan. Beide fracties erkennen dat de situatie op de parken allesbehalve ideaal is, maar hebben vertrouwen in het beleid van het college. 

Zij vinden ook dat de bal ligt bij de parken zelf. “We moeten niet doen alsof de gemeente aan de bal is. Er is voldoende ruimte voor initiatieven”, aldus Ferry van Wijnen (VVD), die net als ChristenUnie/SGP hoopt op particuliere initiatieven voor ontwikkeling van de parken.

Alle partijen erkennen dat het een ingewikkeld en complex vraagstuk is. “Het vergt maatwerk. Het is geen uniforme worst”, benadrukte Damen. “De oplossing is soms te vinden per park, soms zelfs per bewoner.”

“Elk park heeft zijn eigen problematiek. De Randstad in Moerkapelle is verworden tot een migrantendorp, in Moordrecht gaat het om individuele eigenaren”, meende Paul van Drenth (NEZ).

Geen valse hoop
“Bewoners valse hoop geven willen we ook niet”, zei Tinet de Jonge (CDA), die zich met haar fractie achter het beleid van het college schaarde. “Zolang er vanuit het Rijk en de provincie geen signalen komen dat er verandering op komst is, is het heel logisch deze lijn vast te houden”, aldus Van Wijnen, die benadrukte dat de denkrichtingen van de verschillende partijen in de raad niet heel ver uit elkaar liggen.

Wethouder Jan Hordijk maakte duidelijk dat hij geen reden ziet om de koers te wijzigen. “Ik heb recent contact gehad met de gedeputeerde van de provincie. Zij liet weten geen verandering in beleid te verwachten.”

Hordijk gaat binnenkort in gesprek met de acht parken in Zuidplas. “Dan zal de problematiek per park aan de orde komen.” Hordijk zei ook dat hij kansen ziet voor een perspectiefrijke toekomst op het gebied van recreatie. “We zijn de poort naar het Groene Hart. Een oude, karakteristieke stad als Gouda ligt om de hoek.” Hij maakte ook duidelijk dat bewoners van de Moordrechtse recreatieparken geen legalisering hoeven te verwachten. “Een dubbele bestemming is een no-go.”

Meer berichten