Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: pr

Provincie wil van kabinet meer geld voor 'haar' gemeenten

  •   keer gelezen

Regio - De provincie wil de grenzen van de wet opzoeken bij het beoordelen van de financiën van gemeenten als het Rijk hen niet structureel meer geld geeft. Gedeputeerde Staten is tevreden met de belofte van het kabinet om gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis, maar stelt dat structureel meer geld nodig is om het voortbestaan van bibliotheken, zwembaden en verenigingen te garanderen. 

Nooit eerder nam de provincie als financieel toezichthouder volgens haarzelf zó stelling in het debat over de geldproblemen bij gemeenten.

“Als toezichthouder zijn wij streng maar rechtvaardig”, stelt gedeputeerde Floor Vermeulen. “Nu komen we tot het punt waarbij het niet meer rechtvaardig wordt om gemeenten te dwingen keuzes te maken die maatschappelijk niet verantwoord meer zijn. Dan gaan we als provincie naast onze gemeenten staan en vragen het Rijk: geef onze gemeenten weer financiële ruimte.”

Eerder uitte de provincie al haar zorgen bij het kabinet over de structurele tekorten bij gemeenten voor de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp. Nu is de coronacrisis er bovenop gekomen. Ook de provincie zelf kent financieel geen rooskleurige situatie.

Gedeputeerde Staten verwachten dat de gemeenten buiten hun schuld om hun huishoudboekje voor volgend jaar alleen op orde kunnen brengen door fors te bezuinigen. Daardoor dreigen inwoners hun zwembad kwijt te raken of bibliotheek. “Daar moeten we zeker nu heel zuinig op zijn”, staat in een brief aan het kabinet.

Als structureel hulp vanuit het Rijk uitblijft, overwegen Gedeputeerde Staten gemeenten zo veel mogelijk de ruimte te geven zelf financiële keuzes te maken. “Het uitgangspunt in onze Grondwet dat gemeenten een autonome bestuurslaag met een open huishouding vormen, nodigt wel uit tot enige interpretatieruimte.”

Gedeputeerde Staten wijzen in hun brief ook op de ambities van gemeenten om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en aanpassingen voor veranderend klimaat. “Vermeden moet worden dat deze opgaven niet verder kunnen, omdat gemeenten het zich niet kunnen veroorloven om mee te doen.”

Meer berichten